Keskusrahastosta myönnettävät avustukset haettavissa

Ajankohtaista | 10.01.2019

Peruskorjausavustusten ja kiiltokultaus- ja konservointiavustusten hakuaika päättyy 1.3.2019.

Kirkon keskusrahaston vuoden 2019 talousarviossa on varattu välttämättömimpiin kirkkorakennusten peruskorjauksiin avustusta 150 000 euroa sekä kiiltokultaus- ja konservointiavustuksiin 10 000 euroa.
 
Seurakuntiin on lähetetty ohjeet peruskorjausavustusten ja kiiltokultaus- ja konservointiavustuksen hakemista varten. Ohjeet löytyvät myös liitetiedostoina tämän uutisen lopusta.

Kirkollishallitus on linjannut päätöksessään 2018, että peruskorjausavustuksia myönnetään vain kirkkorakennuksiin. Seurakunnan hakiessa avustusta kirkollishallitukselta on yhtenä myöntämisperusteena kirkon kiinteistötoimen puoltava lausunto. Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti peruskorjausavustusta voidaan myöntää myös Ruotsin suomalaiselle ortodoksiselle seurakunnalle. 

Kiiltokultaus- ja konservointiavustuksia myönnetään hankkeiden tarkoituksenmukaisuuden eikä vähävaraisuuden perusteella. Niiden saaminen edellyttää omarahoitusosuutta.
 
Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallitukselle 1.3.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirkollishallitus@ort.fi. Kirkollishallitus päättää yllä mainituista avustuksista 9.4.2019 pidettävässä istunnossa. 
 
Uskonnonopetusavustuksiin on varattu 58 000 euroa ja niiden hakuaika on alkusyksyllä 2019.