Autokefalia Ukrainan kirkolle

Ajankohtaista | 07.01.2019

Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos allekirjoitti tomoksen Konstantinopolissa lauantaina 5. tammikuuta.

Ukrainan kirkon tomos

Patriarkka Bartolomeos luovutti 6. tammikuuta Ekumeenisen patriarkaatin pääpyhäkössä, Pyhän Georgioksen katedraalissa Konstantinopolissa Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitta Epifanille 5.1. allekirjoitetun tomoksen, jolla ekumeeninen patriarkaatti myönsi Ukrainan kirkolle täyden itsenäisyyden eli autokefalian.

Näin uuden ortodoksisen kirkon muodostamisprosessi on saanut muodollisen päätöksen.

Autokefalisessa kirkossa tomoksen asema vastaa perustuslain asemaa itsenäisessä valtiossa. Tomoksessa määritellään mm. kirkon hallintomalli ja suhde äitikirkkoon Konstantinopolissa.

Myös autonomisen kirkon asema määritellään tomoksella. Suomen ortodoksiselle kirkolle vuonna 1923 myönnetty autonomia-tomos on luettavissa kirkon sivuilla: https://www.ort.fi/kanoniset-asiakirjat/autonomia-tomos

Ukrainan ortodoksinen kirkko perustettiin Kiovassa 15.12.2018 järjestetyssä yhdistymiskirkolliskokouksessa. Kokoukseen osallistuivat tunnustamattomien Kiovan patriarkaatin ja Ukrainan autokefaalisen kirkon piispat sekä kaksi Moskovan patriarkaatin alaisen Ukrainan ortodoksisen kirkon piispaa. Uuden kirkon päämieheksi valittiin metropoliitta Epifani.

Venäjän ortodoksinen kirkko on vastustanut voimakkaasti Ekumeenisen patriarkaatin päätöstä autokefalian myöntämisestä ja syyttänyt Ekumeenista patriarkkaa toimivaltuuksiensa ylittämisestä. Autokefaliaprosessin seurauksena Venäjän ortodoksisen kirkon Pyhä Synodi teki 15.10.2018 yksipuolisen päätöksen katkaista ehtoollisyhteyden Konstantinopolin ekumeeniseen patriarkkaan ja patriarkan alaisiin paikalliskirkkoihin – näiden joukossa myös Suomen ortodoksiseen kirkkoon.

Venäjällä Kiovassa kokoontunutta kirkolliskokousta ei tunnustettu lailliseksi ja kanoniseksi. Venäjän ortodoksisen kirkon näkökulma on se, että ainoa Ukrainassa toimiva ortodoksinen kirkko on edelleen Moskovan patriarkaatin alaisuudessa toimiva Ukrainan ortodoksinen kirkko. Ukrainan parlamentti on jo hyväksynyt lain, joka vaatii Moskovan alaisen Ukrainan ortodoksisen kirkon nimen muuttamista Venäjän ortodoksiseksi kirkoksi Ukrainassa.

Nyt autokefalian saaneen Ukrainan ortodoksisen kirkon muodostaminen on saattanut maailmanlaajuisen ortodoksisen kirkon epävakaaseen tilaan. Joidenkin autokefalisten ortodoksisten kirkkojen taholta on esitetty kriittisiä huomioita Ekumeenisen patriarkaatin toimista, mutta yksikään paikallinen ortodoksinen kirkko ei ole virallisesti osoittanut tukea Venäjän ortodoksisen kirkon päätökselle katkaista ehtoollisyhteys Ekumeeniseen patriarkaattiin.

Ukrainan ortodoksisella kirkolla on vielä edessään mutkikas ja vaikea taival. Uuden ortodoksisen kirkon tunnustamiseen eivät riitä Ekumeenisen patriarkaatin tuki ja kirkon oma tahto. Tärkeää on, että vastaperustettu kirkko saa muiden autokefalisten ortodoksisten kirkkojen tunnustuksen. Tämä tapahtuu virallisesti uuden kirkon päämiehen vieraillessa muiden autokefalisten kirkkojen päämiesten luona.

Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo onnittelee Kiovan ja koko Ukrainan metropoliitta Epifania ja Ukrainan ortodoksista kirkkoa ukrainaksi kirjoitetulla, tällä viikolla matkaan lähtevällä onnittelukirjeellä. 

Uutena paikalliskirkkona Ukrainan ortodoksinen kirkko sijoittuu diptyykissä eli ortodoksisten kirkkojen muistelujärjestyksessä viimeiselle eli 15. sijalle. Sitä edeltävät järjestyksessä Konstantinopolin patriarkaatti, Aleksandrian patriarkaatti, Antiokian patriarkaatti, Jerusalemin patriarkaatti, Moskovan patriarkaatti, Serbian patriarkaatti, Romanian patriarkaatti, Bulgarian patriarkaatti, Georgian patriarkaatti, Kyproksen kirkko, Kreikan kirkko, Puolan kirkko, Albanian kirkko sekä Tsekin ja Slovakian kirkko.

Kuva: Pappismunkki Luka Ksenofontoslaisen laatima tomos on kaunis kalligrafinen taidonnäyte. Asiakirja on 7.1. kirkkokansan nähtävillä Kiovassa, Pyhän Sofian katedraalissa. Kuva Yaroslav Bondarenko.