Kanttorin toimi avoinna Lappeenrannan seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 10.12.2018

Toimi täytetään 1.3.2019 mennessä ja hakuaika päättyy 4.1.2019.

Lappeenrannan seurakunnassa on julistettu haettavaksi päätoimisen kanttorin työsopimussuhteinen toimi.

Hakijan tulee toimeen valituksi tullakseen täyttää ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 133 §:n mukaiset kelpoisuusehdot. Hakijalta edellytetään kykyä kehittää ja organisoida kirkkomusiikkityötä sekä osoittaa sitoutuneisuutta. Työssä tarvitaan aloitekykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, tiimityöskentelyä ja pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta sekä kykyä verkostoitua. Tarvittaessa toimenkuvaa voidaan muokata.
Valittavan erityisenä vastuualueena on seurakunnan kuorojen toiminnan ja kirkkomusiikin kehittäminen yhteistyössä muiden kirkon työntekijöiden kanssa.

Palkkauksessa noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon työehtosopimusta ja toimi kuuluu vaativuusryhmään III. Tointa täytettäessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Toimi täytetään 1.3.2019 mennessä.

Mahdollisten hakijoiden haastattelussa käytetään ammattilaista rekrytointiyritystä.

Hakemukset, joista käy ilmi hakijan asianmukainen koulutus sekä kokemus, on osoitettava ja toimitettava hiippakunnan piispalle 4.1.2019 mennessä.
 

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy