Kirkolliskokous 2018: Ekumeenisen patriarkan tervehdys

Ajankohtaista | 26.11.2018

Kirkolliskokouksen aluksi luettiin Ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen tervehdys kirkolliskokoukselle. 

Tervehdimme Teitä Kristuksessa, rakas veljeni ja kanssapalvelijani, Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo!

Suurella ilolla vastaanotimme 18. syyskuuta teidän pyhyytenne kirjeen, jolla te ilmoititte kirkkonne jokavuotisesta papiston ja maallikoiden kokouksesta, joka pidetään Valamon luostarissa 25–29. marraskuuta teidän viisaalla johdollanne.

Teidän Suomen ortodoksinen sisarkirkkonne kasvaa ja voimistuu suuren Konstantinopolin Kristuksen äitikirkon – kunnia-arvossaan ensimmäisen – suojassa ja onnittelemme täältä käsin teitä kaikkia, piispoja, papistoa ja kansaa siitä, että pysytte ekumeenisen patriarkaatin hedelmällisen viiniköynnöksen yhteydessä ja olette kasvaneet hedelmälliseksi, hyväksi lapseksi ja esimerkilliseksi kirkoksi niin teidän sisäisen kirkollisen järjestyksenne kuin myös äitikirkkoamme kohtaan osoittamanne uskollisuuden ja lojaalisuuden kautta.

Vaikka teidän kirkkonne on Suomen yhteiskunnassa jäsenmäärältään pieni, olette ansainneet oikeutetusti poliitikkojen ja muiden veljeskirkkojen kunnioituksen. Näin ollen mekin täällä olemme ylpeitä ja minä, Jumalan armosta äitikirkkonne johtaja, olen ylpeä yhdessä Pyhän Synodin ja kaikkien esipaimenten kanssa, pitäen teitä arvokkaina hengen lapsina.

Ekumeeninen patriarkaatti on osoittanut aina ja osoittaa edelleen tänäkin päivänä kaikille hengellisille lapsilleen hellävaraisuutta ja huolenpitoa ja kiinnittää huomiota siihen, että kirkollinen elämä olisi rauhaisaa, riidatonta, jakaantumatonta ja että se pitäisi huolta hengellisten lastensa menestyksestä ollen valmis uhraamaan omastansa ja elämään puutteessa.

Näin myös tänäkin päivänä. Meillä oli oikeus, velvollisuus ja äitikirkolle kuuluva toimivalta tehdä päätös meidän ruumistamme vuosikymmeniä vahingoittaneessa Ukrainan kirkon skismassa. Siksi me onnittelemmekin uskollista Suomen tytärkirkkoa, joka on pitäytynyt oikeassa asenteessa tässä kysymyksessä. ”Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille” (2. Thess. 2:15), kuten apostoli Paavali asian ilmaisee. Pitäkää elämänne ohjaajina kaikkia kirkkomme pyhiä, kuten tänään juhlaa viettäviä pyhiä – Katarina Viisasta ja Pyhää Merkuriosta – joiden kalliin veren päälle kirkkomme perustuu ja jatkaa maan päällä taistelevana seurakuntana ja kirkkona.

Asiat, joita kokouksenne käsittelevät ovat tärkeitä ja edellyttävät valppautta, jotta kirkkonne tähänkin asti esimerkillinen ykseys säilyisi erityisesti kirkkonne uuden hallinnollisen rakennemuutoksen jälkeen. Näin uusi elämänvaihe johon kirkkonne astui istuimenne siirryttyä maanne pääkaupunkiin, tarjoaa teille mahdollisuuden tulla lampuksi lampunjalan päälle, lampuksi, josta valo loistaa kaikille huoneessa oleville, kutsuen kaikkia pelastavaisen Kristuksen opetuksen luo.

Lopuksi toivotamme menestystä Karjalan suurta luostariperinnettä jatkavan Uuden Valamon pyhissä tiloissa työskentelevälle papiston ja maallikkojen kokoukselle. Toivotamme Pyhän Hengen valaistumista kelvollisen esipaimenen valitsemisessa Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan, pyytäen kaikille teille, rakastetun Suomen tytärkirkon piispoille, papeille ja kansalle Herramme Jeesuksen Kristuksen siunausta, ilmaisten näin Konstantinopolin äitikirkon rakkauden ja hellävaraisuuden.

24. marraskuuta 2018
Kristuksessa rakas veljenne
Konstantinopolin Bartolomeos