Hallinnonuudistus: selvitysmiehen selvitys

Ajankohtaista | 24.10.2018

Hiippakuntarajojen ja seurakuntajaon uudistamiseen liittyvä selvitys tulee kirkolliskokouksen käsittelyyn marraskuussa.

Kirkollishallituksen kirkon hallinnonuudistushankkeelle 8.6. nimeämä selvitysmies Hannu Palsola on saanut valmiiksi kirkon hallinnonuudistukseen liittyvän selvityksensä. Selvitys on liitetty tähän uutiseen pdf-muotoisena dokumenttina.

Kirkollishallitus päätti 23.10. pidettyssä istunnossaan yhtyä selvitysmies Hannu Palsolan selvitykseen ja sen perusteluihin. Kirkollishallitus päätti lähettää selvityksen Valamossa 26.–29.11. kokoontuvalle vuoden 2018 kirkolliskokoukselle, joka tekee päätöksen hiippakuntajaosta.

Päätöksen seurakuntajaosta tekee kirkollishallitus sen jälkeen, kun kirkolliskokous on päättänyt hiippakuntarajoista.