”Yksipuolinen, surullinen ja valitettava päätös”

Ajankohtaista | 16.10.2018

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokouksen kannanotto Ukrainan kirkolliseen tilanteeseen ja Venäjän ortodoksisen kirkon päätökseen katkaista ehtoollisyhteys Ekumeeniseen patriarkaattiin.

Piispainkokouksen jäsenet koolla Kuopiossa

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous toteaa, että Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkaatti on päättänyt myöntää täydellisen hallinnollisen itsemääräämisoikeuden Ukrainan ortodokseille. Tämä päätös uudistettiin 11.10.2018 Konstantinopolissa. Samalla Ekumeeninen patriarkaatti päätti ottaa Kirkon yhteyteen kaksi merkittävää ukrainalaista kirkollista toimijaa ja heidän seuraajansa, joiden kirkollista asemaa ortodoksisessa maailmassa ei aikaisemmin tunnustettu.

Päätös on herättänyt paljon kansainvälistä mediahuomiota viime aikoina. Suomen ortodoksinen kirkko on seurannut aktiivisesti kirkollisen elämän kehitystä Ukrainassa jo pidemmän aikaa. Sen tämänhetkistä tilaa on arvioitu ensisijaisesti niiden faktojen valossa, jota patriarkaatistamme on saatu. Tukeutuen Ekumeenisen patriarkaatin pitkäaikaiseen asiantuntemukseen ja perehtyneisyyteen eri osa-alueilla, kirkkomme painottaa kanonisen perinteen ja järjestyksen noudattamisen tärkeyttä tässä asiassa.

Edellä mainitun Ekumeenisen patriarkaatin päätöksen seurauksena Venäjän ortodoksinen kirkko on katkaissut ehtoollisyhteyden patriarkaattiimme 15.10.2018. Päätös on yksipuolinen, surullinen ja erittäin valitettava. Ennenkuulumaton se ei ole, sillä vastaava on tapahtunut myös aikaisemmin – viimeksi vuonna 1996.

Piispainkokouksen nimissä haluamme ensisijaisesti korostaa, ettei ehtoollisyhteyden katkaiseminen Ekumeeniseen patriarkaattiin vaikuta kirkkomme venäjänkielisten jäsenten kirkolliseen elämään Suomessa. Suomen ortodoksinen kirkko toivottaa myös jatkossa kaikki sen jäsenet tervetulleiksi osallistumaan pyhistä mysteerioista heidän kulttuuri- tai kielitaustastaan riippumatta.

Venäjän ortodoksisen kirkon päätös vaikuttaa silti välillisesti Suomen ortodoksisen kirkon elämään, sillä kirkollamme on perinteisesti ollut tiiviit yhteydet rajan taakse. Piispainkokouksena toteamme, että Suomen ortodoksisella kirkolla on aina valmius rakentavaan yhteyteen Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Ehtoollisyhteyden katkeamisesta huolimatta toivomme, että esimerkiksi kulttuurinen yhteistyö ja toiminta – joka ei suoraan liity liturgiseen elämään – voisi edelleen jatkua Venäjän ortodoksisen kirkon ja sen jäsenten kanssa.

Piispainkokouksen jäseninä koemme tarpeelliseksi korostaa veljellisen rakkauden henkeä ja säännöllisen vuoropuhelun tarpeellisuutta kaikilla kirkollisen elämän tasoilla niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Toivomme, että patriarkaatit ratkaisisivat asian keskinäisissä neuvotteluissa ja että suhteet normalisoituisivat joka taholle mahdollisimman pian.

Turvautuen Herramme Jeesuksen Kristuksen parantavaan voimaan kehotamme kaikkia kirkkomme jäseniä olemaan uskossa, toivossa ja rakkaudessa luottavaisia ja rauhallisia, sekä muistamaan rukouksissaan niitä, joiden käsissä on pysyvän kirkollisen järjestyksen ja rauhan aikaansaaminen Ukrainassa, sillä rauhaa ei löydetä ilman Pyhän Hengen vaikutusta.

Leo
Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa

Elia
Oulun metropoliitta

Arseni
Joensuun piispa

Kuva: Maria Hattunen