Ekumeenisen patriarkaatin Pyhän Synodin päätöksiä

Ajankohtaista | 12.10.2018

Patriarkaatti uudisti 9.–11.10. pidetyssä istunnossa periaatepäätöksensä myöntää autokefalia Ukrainan ortodokseille.

Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi kokoontui Hänen pyhyytensä, Konstantinopolin patriarkka Bartolomeos I:n johdolla 9.–11.10.2018 sääntömääräiseen istuntoonsa keskustellakseen esityslistalla olevista asioista.

Pyhä synodi keskusteli pitkään Ukrainan kirkollisesta tilanteesta yhdessä maahan 7.9.2018 nimitettyjen eksarkkien – korkeasti pyhitetyn Pamfilonian arkkipiispa Danielin sekä korkeasti siunatun Edmontonin piispa Ilarionin – kanssa, jonka jälkeen Pyhä Synodi päätti:

1. Uudistaa Ekumeenisen patriarkaatin periaatepäätöksen myöntää autokefalia Ukrainan ortodokseille.

2. Palauttaa Kiovaan toistaiseksi Ekumeeniseen patriarkaatin Stavropegion, eli patriarkaatille ja sen synodille suoraan kirkkohallinnollisesti alistettu toimielin.

3. Tarkastella ja hyväksyä Filaretin (Denisenko), Kiovan patriarkan, Makarin (Maletitš), Ukrainan autokefalisen ortodoksisen kirkon metropoliitan ja heidän seuraajiensa vetoomukset koskien heidän kanonista asemaansa. Koska edellä mainitut eivät päätyneet aikanaan skismaan dogmaattisista syistä, Konstantinopolin patriarkaatilla on kirkon kanonisen perinteen ja niissä mainittujen etuoikeuksien nojalla oikeus vastaanottaa tämän tyyppisiä vetoomuksia kaikilta paikalliskirkkojen piispoilta ja papeilta. Näin ollen edellä mainitut ovat kanonisesti palautettu Kirkon yhteyteen omissa pappeuden asteissaan. Heidän seuraajansa ovat myös palautettu Kirkon yhteyteen.

4. Peruuttaa vuoden 1686 synodaalikirjeen oikeudellinen sitovuus, joka myönnettiin tuon ajan olosuhteiden perusteella.

5. Vedota kaikkiin osapuoliin, että he välttäisivät kirkkojen, luostarien ja muun omaisuuden pakkolunastamista, kuten myös kaikkea väkivaltaa ja kostotoimenpiteitä, jotta Kristuksen rauha ja rakkaus olisi vallalla.