”Nyt on aika toimia!”

Ajankohtaista | 11.10.2018

Barentsin alueen kristillisten kirkkojen yhteistyöneuvoston yleiskokouksen julkilausuma.

Barentsin alueen kristillisten kirkkojen yhteistyöneuvosto on ekumeeninen verkosto, joka kokoaa yhteen luterilaisten ja ortodoksisten kirkkojen pohjoisimmat hiippakunnat Barentsin alueella. Yhteistyöneuvoston yleiskokous pidettiin 8.–9.10. Inarissa. Suomen ortodoksista kirkkoa edustivat kokouksessa Oulun metropoliitta Elia ja rovasti Rauno Pietarinen.

Yleiskokous antoi julkilausuman, joka on toimitettu tiedoksi ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle Rovaniemellä 10.–11.10. pidettävää Arktisen Neuvoston ympäristöministerien kokousta varten:

Kirjeessämme Arktisen Neuvoston puheenjohtajalle kesällä 2017 pyysimme Neuvostoa katsomaan arktista aluetta laajemmin kuin vain energian lähteenä. Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) lokakuun 2018 erityisraportin jälkeen olemme entistä vakuuttuneempia, että maailman on siirryttävä puhtaan energian käyttöön ja kestäviin elämäntapoihin. Ymmärrämme, että koviakin päätöksiä tarvitaan. Sen takia vetoamme poliittisiin päättäjiimme, että he toimivat nyt, ei vasta myöhemmin.

Me Barentsin alueen kristillisten kirkkojen yhteistyöneuvoston jäsenet muistutamme poliittisia päättäjiämme, että me kaikki, mutta erityisesti saamelaiset ja muut arktisella alueella asuvat alkuperäiskansat kärsivät jo ilmaston muutoksen vaikutuksista. Nämä vaikutukset sekä tuhoavat alkuperäiskansojen mahdollisuudet jatkaa perinteistä elämäntapaansa, että myös elinolosuhteet heiltä, jotka jo elävät köyhyydessä maapallon eteläisissä osissa, kuivuuden, tulvien ja kohoavan merenpinnan vaivaamina ja jotka ovat kaikkein vähiten vaikuttaneet koko ongelman syntyyn. Nyt heidätkin on otettava mukaan etsittäessä kestäviä ratkaisuja. Me kaikki tarvitsemme toivoa ja valmiutta muutoksiin.

Kristittyinä pidämme velvollisuutenamme ei ainoastaan huolehtia luomakunnasta, vaan myös siunata sitä kuninkaallisen papiston (1 Piet.2,9) jäseninä. Meille tämä on hengellinen yritys välttää itsekkyyden kiusaus henkilökohtaisella, yritysten, kansakuntien ja mantereiden tasolla. Kristinuskossa on ensisijaisesti kysymys Jeesuksen Kristuksen uhrista ”maailman elämän edestä” (Ortodoksinen liturgia). Vastaavasti meidät on kutsuttu uhraamaan itsemme, elämämme ja maallinen omaisuutemme tulevien sukupolvien puolesta.

Saamelaiset, jotka Euroopan tämän osan alkuperäiskansaa, ja joiden edustajia osallistuu tähän kokoukseen, elävät lähellä luontoa ja heillä on erityinen suhde siihen. Alkuperäiskansojen näkemykset, tieto ja kokemukset ovat arvokkaita yhteisessä työssämme ilmaston muutoksen vaikutusten torjunnassa. Kaikilla meillä on jotakin opittavaa näistä näköaloista.

Inari 10.10.2018

Piispa Olav Øygard
Nord-Hålogalandin hiippakunta, Norja
Barentsin alueen kristillisten kirkkojen yhteistyöneuvoston puheenjohtaja

Käännös: Rovasti Rauno Pietarinen