Hallinnonuudistus tutuksi

Ajankohtaista | 04.10.2018

Hallinnonuudistusprosessiin liittyvät uutiset löytyvät nyt koottuna kirkon sivustolta kohdasta ”hallinto ja päätöksenteko" – "hallinnonuudistus".

Ylen piirtämä kartta ehdotetusta seurakuntajaosta

Suomen ortodoksisen kirkon valmisteilla olevaa hallinnonuudistushanketta on kuvailtu kirkon sotienjälkeisten vuosikymmenten suurimmaksi muutosprosessiksi. 

Viestinnällä on merkittävä rooli jo hankkeen valmistelun aikana. On tärkeää, että niin kirkon työntekijät ja luottamushenkilöt kuin kirkon jäsenistökin saavat oikeaa ja ajantasaista tietoa siitä, miten päätöksenteko etenee ja mikä uudistuksessa on mahdollisesti muuttumassa.

Kirkon sivuilla on julkaistu useita uudistusta koskevia uutisia. Jotta kokonaisuuden hahmottaminen olisi entistä helpompaa, kaikki meneillään olevaa hallinnonuudistushanketta koskevat uutiset on nyt koottu kirkon sivuilla yhteen paikkaan. 

Artikkelit on listattu aikajärjestyksessä julkaisupäivän mukaan. 

Jatkossa kaikki hallinnonuudistusta koskevat uutiset päivitetään sekä kirkon etusivulle että tälle väliaikaiselle koontisivulle: https://www.ort.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/hallinnonuudistus

Palautetta uudistusprosessiin liittyvästä viestinnästä voi antaa osoitteessa info@ort.fi tai ottamalla yhteyttä kirkon vastaavaan tiedottajaan: Maria Hattunen, maria.hattunen@ort.fi, 040 482 9240.

Kuva: Yleisradio