Kysely katumuksen sakramentista

Ajankohtaista | 27.06.2018

Sosiaalialan opiskelija Miika Immosen opinnäytetyöhön liittyvä kysely on avoinna heinäkuun loppuun asti.

Hyvä paimen -patsas

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Miika Immonen tekee Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin yksikössä opinnäytetyötä, jossa hän tutkii katumuksen sakramentin
vaikutusta ortodoksisen kirkon jäsenten hyvinvoinnin kokemukseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myös sitä, mikä on rippi-isän merkitys katumuksen sakramentissa.

Kuopion ja Karjalan metropoliitan tehtäviä hoitava piispa Arseni on antanut opinnäytetyölle siunauksensa. Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanina toimii Joensuun ortodoksinen seurakunta.

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerätään verkossa olevan kyselylomakkeen avulla. Kyselyn lopussa voi jättää omat yhteystietonsa, mikäli on valmis osallistumaan myös mahdolliseen haastatteluun. Yhteystiedot kerätään erillisellä kyselyllä, joten niitä ei pysty yhdistämään varsinaisen kyselyn kautta syntyvään aineistoon.

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja nimettömästi niin, ettei vastaajan henkilöllisyys paljastu. Aineistoa säilytetään henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja hyvää tutkimustapaa noudattaen lukitussa kaapissa. Sähköiset dokumentit tallennetaan tätä tarkoitusta varten luodulle sähköiselle käyttäjätilille, jonka tunnukset ovat vain opinnäytetyön tekijällä.

Kyselyn täyttämiseen menee aikaa vastaajasta riippuen 15–60 minuuttia. Kysely jakautuu kolmeen osaan. Ensin kysytään taustatietoja, tämän jälkeen tulee väittämiä, joiden alle voi halutessaan kommentoida väittämiä ja lopuksi on kysymyksiä, joihin voi vastata vapaasti. Vastaamisen voi tarvittaessa keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Jatkamiseen tarvittavan linkin saa klikkaamalla ”Jatka myöhemmin” -nappia.

Kyselyyn pääsee vastaamaan heinäkuun loppuun asti tämän linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/EBD6EBC2593CD2F5.par