Piispainkokoukselta yksimielinen esitys hiippakuntarajoista

Ajankohtaista | 21.06.2018

Seurakuntien neuvostoilta ja luostarien johtokunnilta pyydetään 31.7. mennessä lausunnot hiippakunta- ja seurakuntarakenteen muutoksista.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous on 15.6. pidetyssä kokouksessaan päättänyt muuttaa kirkollishallitukselle 23.4. antamaansa lausuntoa hiippakuntarajojen arviointia koskevassa asiassa.

Piispainkokous päätti tarkastella uusia hiippakuntarajoja nykyisten seurakuntarajojen puitteissa toiminnallisuuden, alueellisen kulttuuri-identiteetin ja väestöennusteen näkökulmista. Piispainkokous kiinnitti lisäksi erityistä huomiota seurakuntien taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten turvaamiseen uudistettavissa hiippakunnissa.

Piispainkokous totesi hiippakuntien hallinnollisen jakouudistuksen olevan toimivaltaansa kuuluva kanoninen asia, olematta kuitenkaan ristiriidassa nykyisen kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säädösten kanssa.

Piispainkokous puoltaa uudessa lausunnossa hiippakuntarajojen säilyttämistä ennallaan yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Piispainkokous esittää yksimielisesti Tampereen ortodoksisen seurakunnan liittämistä Oulun hiippakuntaan.

Kirkollishallitus tuo esityksensä hiippakuntarajoista päätettäväksi vuoden 2018 kirkolliskokoukselle.

Piispainkokouksen lausunto on lähetetty 21.6. kaikkien seurakuntien neuvostoille ja luostarien johtokunnille. Kirkollishallitus pyytää niiltä 31.7.2018 mennessä lausunnot sekä piispainkokouksen hiippakuntajakoa koskevasta esityksestä että hiippakuntien piispojen seurakuntien yhdistymistä koskevista esityksistä. Lausunnot pyydetään lähettämään sekä kirkollishallituksen sähköpostiin (kirkollishallitus@ort.fi) että kirkollishallituksen 8.6. hankkeelle valitsemalle selvitysmiehelle, Hannu Palsolalle (hannu.palsola@krogerus.com).