Yhteinen lehti koko kirkolle?

Ajankohtaista | 13.06.2018

Mahdollisuuksia seurakuntalehtiuudistukseen kartoitetaan seurakuntien työntekijöille ja kaikille luottamushenkilöille suunnatulla kyselyllä.

Kirkolliskokous on linjannut, että kirkon asiantuntijapalvelut pitäisi pyrkiä keskittämään nykyistä paremmin. Kirkon viestinnän osalta kirkollishallitus on asettanut tavoitteeksi siirtymisen uuteen, valtakunnalliseen ortodoksiseen lehteen vuoden 2020 alusta alkaen. Lehden kustantaja olisi Suomen ortodoksinen kirkko.

Uusi lehti korvaisi nykyiset seurakuntalaisille jaettavat julkaisut (Kupoli, Paimen-Sanomat, Ortodoksiviesti, Aamun Koiton seurakuntapainos). Yhteisen lehden väliin toimitettaisiin riittävä määrä alueellisia liitteitä, joihin koottaisiin alueen seurakuntien jumalanpalvelus- ja tapahtumatiedot. Luonnollisesti myös päälehdessä huolehdittaisiin eri seurakuntien ja toimintamuotojen tasapuolisesta näkyvyydestä.

Uudessa lehdessä sijansa saisivat vakiopalstoilla myös kirkkomme luostarit ja järjestöt. Näin kaikki seurakuntalaiset saisivat ajantasaista tietoa koko kirkosta, eivät ainoastaan oman alueensa tapahtumista.

Yksi mahdollinen skenaario on myös lasten- ja nuortenlehti Tuohustulen korvaaminen yhteiseen lehteen sijoitetuilla sivuilla. Tällä hetkellä Tuohustuli menee vain osalle kirkkomme nuorista ja kun postituskulut ovat kaikkien lehtien suurin menoerä, joihinkin koteihin postitetaan kaksi lehteä ja osaan kodeista ei mene mitään lapsille ja nuorille suunnattua viestiä. Yhteisellä lehdellä voitaisiin tavoittaa kaikki kirkon kasvavat jäsenet.

Seurakuntien ja kirkon päättäjien mielipiteitä yhteisestä lehdestä kartoitetaan parhaillaan laajalla kyselyllä, joka on lähetetty kaikille seurakuntien työntekijöille, kirkollishallituksen kollegion jäsenille, kirkolliskokousedustajille, kirkon järjestöille ja nykyisten seurakuntalehtien toimitusneuvostojen jäsenille. Kysely on pyydetty välittämään edelleen myös kaikkien seurakuntien luottamushenkilöille.

Kysely on avoinna 10.8. saakka ja sen tuloksista uutisoidaan kirkon sivustolla 20.8. alkavalla viikolla. Hankkeen jatkovalmistelusta tai hylkäämisestä päättää kirkollishallitus syyskuun istunnossaan.