Kirkon tietosuojapolitiikka tutustuttavissa

Ajankohtaista | 12.06.2018

Kaikki tietosuojaa koskevat dokumentit on kerätty sivustolla yhteisen otsikon alle.

Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus on vahvistanut kirkon tietosuojapolitiikan istunnossaan 8.6.2018. 

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut ja valvonnan, joita noudatetaan Suomen ortodoksisen kirkon keskushallinnossa, seurakunnissa ja luostareissa. Tietosuojapolitiikan avulla varmistetaan Suomen ortodoksisen kirkon velvollisuuksien noudattamista henkilötietojen käsittelyssä sekä turvataan rekisteröityjen, seurakuntalaisten, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien oikeudet.

Tietosuojan soveltamisalaan kuuluvat henkilöiden yksityiselämän ja yksityisyyden suojaa henkilötietojen käsittelyssä turvaavat oikeudet. Henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti, huolellisesti, luottamuksellisesti, turvallisesti ja rekisteröityjen kannalta läpinäkyvästi.

Suomen ortodoksisen kirkon tietosuojatyötä ohjaavat tietosuojapolitiikan ohella Suomen laki, laki ortodoksisesta kirkosta, ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus.

Kaikki kirkon tietosuojaan liityvät dokumentit löytyvät hallinto ja päätöksenteko -otsikon alta:
https://www.ort.fi/hallinto-ja-paatoksenteko/tietosuoja