Tiedottajan sijaisuus haussa Helsingin seurakunnassa

Avoimet työpaikat | 11.06.2018

Opintovapaan sijaisuus alkaa 21.8. ja päättyy 30.4.2019.

Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan haetaan tiedottajan opintovapaan sijaista ajalle 21.8.2018 – 30.4.2019.

Tiedottajan tehtävänä on vastata seurakunnan sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen kokonaisuudesta, johon sisältyvät viestinnän strategiset linjaukset, viestinnän suunnittelu ja sisällön tuotanto.

Tiedottaja vastaa kirkkoherralle mediasuhteista ja myönteisen julkisuuskuvan rakentamisesta. Hän toimii internet- ja intrasivuston päätoimittajana sekä vastaa sosiaalisen median kanavista.

Tiedottaja tukee johtoa tiedotuksen ammattilaisena hyvin hoidetussa tiedottamisessa sekä suunnittelee ja tuottaa viestinnän sisältöjä yhteistyössä eri seurakunnan alueiden ja toimintojen kanssa. Tiedottaja myös valmistelee oman tehtäväalueensa asioiden esittelyt luottamuselinten käsittelyyn ja vastaa tehtäväaluetta koskevan talousarvion seurannasta ja raportoinnista.

Tehtävät vaativat vahvaa substanssiosaamista, monipuolista tehtäväalan tuntemusta ja monitasoisten kokonaisuuksien hallintaa. Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä matkustusvalmiutta. Tehtävässä tulee ymmärtää niin seurakunnan kuin koko kirkon toiminnan tavoitteet. Seurakunnan koon takia tehtävään liittyy myös valtakunnallinen vaikuttavuus.

Tehtävään valittavalla tulee olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Tehtävä kuuluu vaativuusryhmään 4. Toimeen valittavan odotetaan aloittavan tehtävässä viimeistään 21.8.2018.

Helsingin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanneuvostolle osoitettu hakemus tulee toimittaa 21.6.2018 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Markku Salminen, vuosiloman takia ensisijaisesti sähköpostitse, markku.salminen@ort.fi ja kirkkoherran sijainen rovasti Mikael Sundkvist puh. 050-3509356, mikael.sundkvist@ort.fi

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy