Te olette minun todistajiani

Ajankohtaista | 08.06.2018

Euroopan Kirkkojen Konferenssin yleiskokouksen viesti Euroopan kirkoille ja kansoille.

Euroopan Kirkkojen Konferenssin jäsenkirkot ovat matkustaneet tänne Euroopan risteykseen idästä, lännestä, pohjoisesta ja etelästä. Tulimme tänne Euroopan tulevaisuutta koskevan tulevaisuudennäyn ja –toivon kanssa.

Kokoonnuimme yhteen Serbiassa, kiitollisina ja isäntäkirkkojemme vieraanvaraisuuden siunaamina tunnistaen näiden kirkkojen kohtaamat haasteet. Olemme kokoontuneet yhteen Euroopan epävarmuuden aikana – aikana, jona monet kokevat ihmisarvonsa menetetyksi, kokevat hyväksikäyttöä, hylkäämistä ja vallan väärinkäyttöä.

Tonavan rannalla Novi Sadissa, jossa siltoja on tuhottu konflikteissa ja (myös) rakennettu rauhassa, yhdyimme rukoukseen. Toimme mukanamme kaipuumme oikeudenmukaisuuteen; toimme kansamme, maanosamme ja koko maailman puolesta kantamamme huolen. Tulimme jakamaan Herramme Jeesuksen Kristuksen, rauhan ja parannuksen tuojan, evankeliumin.

Vakuutamme, että olemme kuulleet Kristuksen käskyn olla hänen todistajiaan, ja päätämme elää toivossa. Itse Kristusta seuraten vannomme olevamme sillanrakentajia uskon muuttavan voiman kautta. Elävän uskon todistuksena vastaamme Kristuksen kutsuun ja julistamme:

Me todistamme Kristuksesta

 • julistaen maailmalle Kristuksen tarjoamaa pelastavaa rakkautta ja armoa.
 • kokoontuen yhteen nauttimaan ekumeenisesta veljeydestä ja ottamaan sen rikkauden vastaan Jumalan lahjana.
 • todeten, että jokainen ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaisuudeksi ja tämän tuloksena hänellä on sisäsyntyistä arvoa.
 • olemalla vieraanvarainen yhteisö, joka on sitoutunut naisten ja miesten hyvinvointiin sekä toivottamaan tervetulleeksi kaikki ja suojelemaan kaikkien ihmisarvoa.
 • olemalla sukupolvet ylittävä yhteisö, joka arvostaa nuorten ääntä, nuorten, jotka eivät ole vain tulevaisuutemme vaan myös nykyisyytemme.
 • harjoittamalla solidaarisuutta Euroopassa ja sen ulkopuolella veljiemme ja sisariemme kanssa Kristuksessa.

Palvelemme Kristusta etsien ja harjoittaen oikeudenmukaisuutta

 • vedoten yksilöihin, instituutioihin ja kirkkoihin, jotta ne työskentelisivät väkivallan, vainon ja syrjinnän lopettamiseksi, pitäen kiinni yksilön vapaudesta uskontoon tai uskomuksiin.
 • etsien sovittelua ja rauhanomaista ratkaisua konflikteille.
 • tukien, kannustaen ja kuunnellen niitä, jotka kokevat tulleensa vaiennetuiksi tai muutoin ajautuneensa kirkkojemme, yhteisöjemme ja maailmamme reunamille.
 • huolehtien Jumalan luomakunnasta ja työskennellen ekologisen ympäristö- ja ilmasto- oikeudenmukaisuuden ja planeettamme kestävän tulevaisuuden puolesta.

Palvelemme Kristusta vieraanvaraisuuden kautta

 • vastaanottaen lämpimästi pakolaiset ja muukalaiset kaikista uskonnoista ja katsomuksista, heidän uskonnostaan tai uskomuksistaan riippumatta.
 • osallistuen dialogiin, jakaen kristillistä uskoamme toinen toisiltamme oppien.
 • puuttuen asioihin hajaannuksen, ulkopuolelle sulkemisen ja syrjäytymisen kukistamiseksi ja edistäen ihmisoikeuksia sekä sosiaalista ja taloudellista oikeudenmukaisuutta.
 • tunnistaen vieraanvaraisuuden, jota Jumala on luodussa maailmassaan meille osoittanut ja työskennellen luomakunnan eheyden puolesta.

Kutsumme jäsenkirkkojamme ja kaikkia kansoja liittymään meihin muokkaamaan Eurooppaa, jossa rakennamme siltoja kaikkien maanosamme asukkaiden ja koko maailman ihmisten hyväksi.

Julistakaamme yhdessä: ”Meistä tulee sinun todistajiasi”.

Käännös: Ari Koponen