Apurahoja haettavana

Ajankohtaista | 02.05.2018

Muistutus: Kirkon keskusrahastosta ja Johannes Mureen rahastosta myönnettävien apurahojen hakuaika päättyy 25.5.2018.

Kirkollishallitus julistaa haettavaksi kirkon keskusrahastosta ja Johannes Mureen rahastosta myönnettävät apurahat. Keskusrahaston talousarviossa on varattu 20 000 euroa teologisiin jatko-opintoihin annettaviin avustuksiin. Johannes Mureen rahastosta jaetaan tänä keväänä 4 500 euroa. Hakuaika päättyy 25.5.2018.

Keskusrahastosta myönnettävillä apurahoilla tuetaan kirkollishallituksen 22.11.2015 tekemän päätöksen mukaisesti loppuvaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.

Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja -aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista. Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työn ohjaajan lausunto.

Apurahan saajien tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää apurahan käytöstä kertovaan loppuraporttiinsa työnohjaajan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa.

Johannes Mureen rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita (2§, säännöt 9.8.1993). Lisäksi rahaston varoista voidaan myöntää avustuksia myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen (kirkollishallituksen sääntöihin tekemä lisäys 24.11.2014).

Sekä keskusrahastosta että Johannes Mureen rahastosta myönnettäviä apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella: https://fi.surveymonkey.com/r/apurahat2018

Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus@ort.fi.

Apurahan saajien tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään.

Kirkollishallitus tekee päätökset apurahojen myöntämisestä 8.6. pidettävässä istunnossa.

Lisätietoja antaa Sirpa Okulov: puh. 0500 946 601 tai sirpa.okulov@ort.fi