Lapsi- ja nuorisotyöntekijän määräaikainen toimi avoinna Kuopiossa

Avoimet työpaikat | 06.04.2018

Toimi täytetään 1.8.2018 alkaen.

Kuopion ortodoksinen seurakunta hakee lapsi- ja nuorisotyöntekijää määräaikaiseen toimeen ajalle 1.8.2018-31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on kirkossa käynnissä oleva seurakuntajakoselvitys, jonka tavoitteena on uusien seurakuntien muodostuminen vuoteen 2020 mennessä.

Lapsi- ja nuorisotyöntekijä suunnittelee, ohjaa ja vastaa seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöstä. 
    
Toimeen valitulla tulee olla nuorisotyöhön soveltuva koulutus. Tehtävän kasvatuksellisen luonteen vuoksi ortodoksisen kirkon jäsenyys katsotaan eduksi. 

Valitun on esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Toimi edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä. 
Toimessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Toimi kuuluu ortodoksisen kirkon työntekijöitä koskevan    työehtosopimuksen piiriin. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän II mukaan. Toimi täytetään 1.8.2018 alkaen.

Lisätietoja: kirkkoherra Timo Honkaselkä (puh. 0500 574 443, sähköposti timo.honkaselka@ort.fi

). Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää seurakunnanneuvostolle 23.4.2018 mennessä osoitteella Kuopion ortodoksinen seurakunta, Seurakunnanneuvosto,  Snellmaninkatu 8, 70100 Kuopio tai sähköpostitse osoitteeseen kuopio@ort.fi.
 

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy