Suuren paaston keräys on alkanut

Ajankohtaista | 12.02.2018

Tänä vuonna Filantropia ry:n suuren paaston keräyksellä tuetaan naisten ja lasten koulutusta Itä-Afrikassa ja konfliktialueilla.

Suomessa jokaisella on mahdollisuus saada kunnollinen peruskoulutus. Se on maailmalla aika harvinaista. Kouluun pääseminen voi jäädä haaveksi, jos esimerkiksi sota on särkenyt koko koulujärjestelmän ja vuodet kuluvat pakolaisena uutta kotia etsien. Tai ehkä perheen rahat eivät riitä koulupukuun ja kirjoihin. Joskus esteeksi koulutielle riittää se, että on syntynyt tytöksi.

Suuren paaston keräyksellä tuetaan tänä vuonna naisten ja lasten koulutusta Itä-Afrikassa ja konfliktialueilla. 

Koulutus ei ole vain siitä, että opitaan lukemaan ja laskemaan, vaan kyse on laajemmin elämäntaitojen kartuttamisesta. Äiti, joka ymmärtää terveellisen ravinnon merkityksen, kasvattaa todennäköisesti terveempiä lapsia. Äitien koulutustaso näkyykin lasten hyvinvoinnissa. Nuori, jota kannustetaan lukemaan läksynsä ja pänttäämään kokeisiin, jaksaa opiskella itselleen ammatin ja pärjää elämässään paremmin. Tyttö, joka saa opiskella, ei todennäköisesti avioidu alaikäisenä ja saa lapsia liian nuorena. Koulutus myös vähentää köyhyyttä.

Filantropia ry:n eri maissa tekemässä työssä koulutukset ovat keskeisellä sijalla. Keniassa äitiliiton päivillä puhutaan esimerkiksi säästämisestä, hygieniasta ja ihmissuhteista osana hyvää elämää. Nairobissa nuorten seminaarissa mietitään ohjaajien kanssa esimerkiksi huumeiden ja alkoholin vaikutusta nuorten elämään samoin kuin sitä, miksi netissä omien kuvien jakaminen voi olla vaarallista. Lukuvuoden alkaessa hiippakuntiin välitetään tukea koulumaksuja varten. Ugandassa kyläyhteisöjä koulutetaan naisten oikeuksien tunnistamisessa. Naiset saavat myös pienyrityskoulutusta.

Suuren paaston keräykseen voi osallistua tekemällä lahjoituksen Filantropian tilille FI53 5480 0520 0233 08. Viite: 12580.

Keräysaika: 12.2.–1.4.2018. Keräyslupa RA/2017/1236, 30.11.2017, on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta 1.1.2018–31.12.2022. Kerätyt varat käytetään Filantropia ry:n diakonia-, lähetys- ja kehitysyhteistyöhankkeisiin kansainvälisesti ja kotimaassa. 

Lisätiedot: www.filantropia.fi