Nuoret ovat kirkon nykyisyys

Ajankohtaista | 05.02.2018

Tämänvuotisilla nuorisotyöpäivillä syntyi kaksi konkreettista nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin liittyvää esitystä.

ONL ry:n juhlalogo

Valamon luostarissa 28.–30. tammikuuta järjestetyillä Suomen ortodoksisen kirkon nuorisotyöpäivillä keskusteltiin nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa kirkon toimintaan ja tulevaisuuteen.

Päivien alustusosuuksissa olivat puhujina nuorisosihteeri, pastori Tarja Liljendahl Nuori Kirkko ry:stä, aluekoordinaattori ja nuori vaikuttaja Anette Pottonen Nuorisovaltuustojen liitosta sekä teologi ja opettaja Soili Penttonen Valamon opistosta.

Nuorista puhutaan usein kirkon tulevaisuutena. Tämänvuotisten nuoristotyöpäivien viesti on kuitenkin toinen: lapset ja nuoret ovat kirkkomme nykyisyys. Jos he eivät tule kirkossa nähdyksi ja kuulluksi, heillä on tuskin motivaatiota olla mukana rakentamassa kirkon tulevaisuuttakaan.

Valamon tapahtumaan osallistujat haluavatkin muistuttaa, että nuorten osallistaminen kirkon elämästä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Kirkon ja seurakuntien työntekijöille tämä tehtävä kuuluu jo työnkin puolesta, mutta vastuuta ei voi sälyttää yksin heille. Annammeko seurakuntalaisina nuorille tilaa, tulevatko he kohdatuksi ja kokevatko he, että he ovat tärkeä osa yhteisöä? Tätä on jokaisen omalla kohdallaan hyvä pohtia.

Jotta kirkko olisi nuorille merkittävä yhteisö, heille on tarjottava seurakunnissa mielekästä tekemistä ja mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Nuorten osallisuus päätöksentekoon voi tuoda esiin paljon uusia ajatuksia – myös sellaisia, joiden vaikutukset voivat säteillä yhdestä seurakunnasta koko kirkkoon.

Tarja Liljendahl muistutti omassa puheenvuorossaan, että nykyinen nuorten sukupolvi on arkielämässään tottunut vaikuttamaan ja tekemään itse. Nuoret eivät useinkaan ole kiinnostuneita passiivisesta aikuisten puheiden kuuntelusta vaan kysyvät nopeasti, että mitä minä saan tehdä.

Samalla Liljendahl kertoi tavoista, joilla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nuoret voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Näitä ovat mm. kerran kirkolliskokouskaudessa järjestettävä kuulemistilaisuus, jossa kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuoret ja NAVI-ryhmä, joka koostuu eri hiippakuntien kantaaottavista aktiivista nuorista aikuisista.

Anette Pottonen kertoi puolestaan kunnallisen nuorisovaltuuston toiminnasta ja totesi jo lainkin velvoittavan nuorten kuulemiseen. Pottonen painotti, että jos nuoria halutaan mukaan päätöksentekoon, heitä on tavoitettava monilla eri tavoilla: päättäjät löytyvät siitä joukosta, joka aktivoituu mukaan kirkon perustoimintaan. Nuorisotyössä on varauduttava myös virheisiin: uudenlaisia asioita on vain jaksettava ideoida, kokeilla ja yrittää rohkeasti, uudestaan ja uudestaan.

Nuorisotyöpäivillä keskusteltiin useista paikallistason vaikuttamismuodoista. Esiin nousivat esimerkiksi palautekyselyt, leirivierailut ja nuorisotyötoimikuntatyöskentely. Huomiota kiinnitettiin myös voimaan tulleeseen äänioikeusikärajan laskuun.

Keskustelujen päätteeksi tehtiin myös kaksi konkreettista uusiin vaikutusmahdollisuuksiin liittyvää esitystä.

Nuorisotyöpäivät 2018 esittää nuorten stuerttien läsnäoloa Suomen ortodoksisen kirkon kirkolliskokouksiin.

Lisäksi nuorisotyöpäivien osallistujat esittävät kerran tai kahdesti kirkolliskokouskauden aikana tapahtuvia hiippakunnallisia tapaamisia, joissa alueen nuorten edustajat kohtaisivat hiippakuntansa kirkolliskokousedustajia.

75-vuotisjuhlavuottaan viettävä Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry otti asiassa jatkovalmisteluvastuun. Esityksiä pyritään käsittelemään jo seuraavassa kirkollishallituksen istunnossa 13. helmikuuta. Asian etenemisestä uutisoidaan heti, kun siihen liittyvät päätökset on tehty.