Kotka ja Lappeenranta saivat uudet www-sivut

Ajankohtaista | 09.01.2018

Seurakuntien venäjänkielisessä tiedotuksessa riittää vielä kehitettävää.

Kotkan ja Lappeenrannan ortodoksiset seurakunnat ovat avanneet uudet www-sivut. Kotkan sivut avautuivat jo viime vuoden puolella, Lappeenrannassa sivut saatiin käyttöön perjantaina 5. tammikuuta.

Lappeenrannan seurakuntaan kuuluu suuri joukko äidinkielenään venäjää puhuvaa väestöä. Tämä on huomioitu myös sivuston rakenteessa. Sekä perustiedot seurakunnasta että jumalanpalvelus-, yhteys- ja tapahtumatiedot löytyvät helposti venäjäksi. Lisäksi sivustolle on lisätty linkki Suomen ortodoksisen kirkon venäjänkieliselle ort.fi –sivustolle. Myös Kotkan sivuilta löytyvät perustiedot seurakunnan toiminnasta venäjäksi.

Muissa seurakunnissa venäjänkielisen väestön osuus on pienempi kuin Lappeenrannassa, joissakin osuus saattaa olla jopa marginaalinen. Useimmissa seurakunnissa tarve venäjänkieliselle tiedotukselle on kuitenkin olemassa. Silti monien seurakuntien sivustot ovat edelleen kokonaan suomenkielisiä tai venäjäksi käännetään vain keskeisimmät yhteystiedot ja jumalanpalvelusajat.

Seurakuntien venäjänkielisessä viestinnässä olisi hyvä ottaa huomioon, että sitä tehdään sekä kirkon olemassa olevalle jäsenistölle että kirkosta kiinnostuneille venäjää äidinkielenään puhuville. Pelkät kalenteritiedot eivät siis riitä: vaikka kirkko itsessään olisi maahanmuuttajalle tuttu, Suomen ortodoksisen kirkon käytännöt eivät sitä ole. Kirkkoon liittyvät tarvitsevat tietoa myös kirkon jäseneksi rekisteröitymisestä ja aktiiviset kirkon jäsenet tarvitsevat tietoa seurakunnan ja koko kirkon tapahtumista, uutisista ja päätöksistä siinä missä suomenkielisetkin.

Kirkon venäjänkielisellä sivustolla ja venäjänkielisellä Facebook-tilillä julkaistaan viikottain ajankohtaisia artikkeleita venäjäksi. Helpoin tapa laajentaa seurakunnan jo olemassa olevaa venäjänkielistä viestintää on siis lisätä sivuille näkyvä linkki kirkon venäjänkieliseen sivustoon tai upottaa sivuille Facebook-syöte, jota voivat seurata nekin, jotka eivät itse käytä sosiaalista mediaa.

Venäjänkieliseen viestintään ja sen kehittämiseen liittyvissä asioissa voi myös ottaa yhteyttä kirkon venäjänkieliseen tiedottajaan: vladimir.sokratilin@ort.fi.

Kotkan ortodoksinen seurakunta: www.kotkaort.fi
Lappeenrannan ortodoksinen seurakunta: www.ekort.fi

Teksti: Maria Hattunen