Uusi ortodoksisen teologian kattojärjestö aloittamassa toimintaansa

Ajankohtaista | 08.01.2018

Maailmanlaajuisen organisaation avajaiskonferenssi pidetään Iasissa Romaniassa 9.–12. tammikuuta 2019.

Vuoden 2017 helmikuussa sai alkunsa uusi, maailmanlaajuinen ortodoksisen teologian järjestö The International Orthodox Theological Association (IOTA). Järjestö pyrkii toimimaan kokoavana organisaationa ortodoksisen teologian eri osa-alueille. Se tarjoaa alustan tieteidenvälisen tieteellisen tiedon vaihdolle ja edesauttaa akateemista verkostoitumista ortodoksisen teologian alueella.

Tällä hetkellä IOTA:n alaisuudessa toimii 25 ortodoksista elämää ja ajattelua edustavaa ryhmää, joissa toimii 150 ortodoksisen teologian oman alansa tunnustettua edustajaa yli 30 maasta. Organisaation perustaja ja puheenjohtaja on tohtori Paul L. Gavrilyuk St. Thomasin yliopistosta Minnesotasta. Järjestön kotipaikka on USA.

IOTA:n tavoitteita ovat:

  • Edesauttaa ortodoksisen perinteen kansainvälistä tieteellistä vaihtoa järjestämällä konferensseja ja tukemalla ryhmätutkimushankkeita.
  • Toimia ortodoksisten oppilaitosten yhteistyökumppanina ympäri maailmaa edistääkseen niiden opetuksellista tehtävää ja uskon välittämistä.
  • Olla mukana nykykulttuurissa ortodoksisen perinteen valossa.
  • Osallistua ortodoksisen kirkon kasvuun ja uudistamiseen.
  • Tukea pan-ortodoksista yhtenäisyyttä ja sovinnollisuutta.

Perinteisten teologisten oppituolien lisäksi tieteellisiä ryhmiä ovat mm. Kristillisyys ja Lähi-itä, Ortodoksisuus, politiikka ja kansainväliset suhteet, Ortodoksiset teologiset oppilaitokset, Uskonto ja tiede, Ortodoksinen askeesi ja hengellisyys sekä Slaavilainen ortodoksisuus. Ortodoksinen kasvatus on myös yksi ryhmistä. Sen toisena puheenjohtajana on KL, FM, PTh Risto Aikonen Itä-Suomen yliopistosta.

IOTAn alaryhmien puheenjohtajisto kokoontuu vuoden 2019 konferenssin valmistelevaan- ja tutustumiskokoukseen Jerusalemissa 10.–11. tammikuuta.  Organisaation avajaiskonferenssi pidetään Iasissa Romaniassa 9.–12. tammikuuta 2019. Konferenssiin tarkoitetut esitelmäehdotukset (abstraktit) tulee lähettää viimeistään 15. helmikuuta 2018. Lisätiedot ja ohjeet löytyvät osoitteesta http://iota-web.org.

Lisätietoja: Risto Aikonen (p. 0500 577896)