Kohti entistä avoimempaa piispan vaalia

Ajankohtaista | 08.01.2018

Kirkon sivuilla julkaistaan kevään aikana useita piispan vaaliin liittyviä artikkeleita.

Piispan vaalitoimitus

Kuopion ja Karjalan hiippakuntaan valitaan piispa Valamon luostarissa 26.–28.11.2018 pidettävässä kirkolliskokouksessa.

Ortodoksisen kirkon piispanvaaliprosessi eroaa monin tavoin evankelis-luterilaisen kirkon vastaavasta prosessista. Yksi suurimmista eroista on se, että mahdollisten piispakandidaattien määrä on kanonisista syistä hyvin rajallinen.

Ortodoksisessa kirkossa kenelläkään ei ole mahdollisuutta ilmoittautua itse ehdokkaaksi piispan vaaliin. Ehdokkaita ei haeta myöskään julkisella hakumenettelyllä, vaan ehdokasasettelun tekee piispainkokous, joka asettaa ehdolle maksimissaan kolme ehdokasta. Piispan valitsee kirkolliskokous.

Tähän asti piispainkokous on tehnyt ehdokasasettelunsa vasta kirkolliskokouksessa, jossa vaali suoritetaan.

Kirkon jäsenistö ja myös luottamushenkilöstö on pitkään toivonut, että piispainkokous tekisi vaalin ehdokasasettelun entistä aiemmin, jotta kirkon jäsenistöllä ja kirkolliskokousedustajilla olisi mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ja ehdokasasettelussa esitettyihin perusteluihin hyvissä ajoin ennen vaalia ja arvioida näin eri ehdokkaiden edellytyksiä hoitaa tehtävää menestyksellisesti.

Tämän vuoden kirkolliskokous käsitteli kirkolliskokousedustaja Soili Penttosen aloitetta piispan vaalikäytännön muuttamisesta entistä avoimempaan suuntaan. Kirkollishallitus tulee asettamaan 13.2. pidettävässä vuoden ensimmäisessä istunnossa työryhmän selvittämään asiaa ja tekemään vuoden 2018 kirkolliskokoukselle ehdotuksen vaalikäytännön muutoksista.

Piispan valintaprosessiin liittyvää viestintää kehitetään kuitenkin entistä avoimempaan suuntaan jo ennen tämän uudistuksen voimaan tuloa.

Kirkon sivustolla julkaistaan maaliskuussa-huhtikuussa juttusarja, jossa käsitellään esimerkiksi niitä edellytyksiä, joita ortodoksisen kirkon kanoninen laki asettaa piispakandidaateille. Sarjassa esitellään myös ortodoksisen kirkon piispan toimenkuvaa niin kanonisesta kuin hallinnollisestakin näkökulmasta.

Pääsiäisen jälkeen sivustolla julkaistaan myös haastatteluja henkilöistä, jotka voisivat edellä mainittujen reunaehtojen puitteissa tulla kyseeseen ehdokasasettelussa.

Kaikille esitetään samat kysymykset samassa aikataulussa ja haastattelut julkaistaan kysymys-vastaus –muotoisina ilman toimituksellista muotoilua.

Tavoitteena on, että piispanvaalissa äänioikeutetut eli kirkolliskokouksen jäsenet voivat keskustella syksyn vaalista mahdollisimman monipuolisen tiedon valossa kirkolliskokousta edeltävässä kirkolliskokousseminaarissa, joka järjestetään aiemmista vuosista poiketen jo 8.–9. kesäkuuta. Samalla eri kandidaatit tulevat tutuiksi myös koko kirkon jäsenistölle.

Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Vlada Wahlstén