Muutoksia lakiin ortodoksisesta kirkosta

Ajankohtaista | 15.12.2017

Äänioikeusikäraja kirkollisissa vaaleissa laskee 18 vuodesta 16 vuoteen vuoden 2018 alusta.

Äänioikeusikäraja Suomen ortodoksisen kirkon seurakuntavaltuuston ja kirkkoherran vaaleissa laskee 18 vuodesta 16 vuoteen. Päätös äänioikeusikärajan laskemisesta on tehty kirkolliskokouksessa jo vuonna 2011, mutta asian käsittely eduskunnassa saatiin päätökseen vasta nyt. Lakimuutos vahvistettiin 14.12. Tasavallan presidentin esittelyssä.

Äänioikeusikärajan laskemisen tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa seurakuntien toimintaan ja hallintoon.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on tehty vastaava muutos 2009. Heillä muutos koski kuitenkin vain valtuustovaaleja ja papin vaalia seurakunnassa, mutta ei kirkkoherran vaalia. Nyt voimaan tuleva laki ortodoksisesta kirkosta antaa nuorille äänioikeuden kaikissa kirkollisissa vaaleissa, myös kirkkoherran vaalissa.

Seurakunnanvaltuuston vaalissa äänestävän on jatkossa oltava 16 vuotta täyttänyt viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä ja kirkkoherran vaalissa äänestävän viimeistään hakuajan päättymispäivänä. Seurakunnanvaltuuston vaalissa ehdolle asettuminen edellyttää silti jatkossakin 18 vuoden ikää.

Äänioikeusikärajamuutoksen lisäksi lakiin tehtiin myös muita muutoksia. Uuden lain myötä kirkolliskokouksen toimikausi pitenee kolmesta vuodesta neljään vuoteen. Nykyisten kirkolliskokousedustajien toimikausi on kuitenkin edelleen kolmivuotinen ja päättyy toukokuussa 2019.

Lakiin lisättiin nyt myös säännökset, jotka koskevat toimivaltaa neuvotella ja sopia niiden työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista, joiden tehtävänä on edustaa työnantajaa kirkon ja seurakuntien työntekijöiden palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa. Lisäksi lakiin tehtiin tekniset muutokset, jotka johtuvat lainoppineen kirkkoneuvoksen tehtävän lakkauttamisesta.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.