Keskusrahastosta myönnettävien avustusten haku alkaa

Ajankohtaista | 04.12.2017

Seurakuntien tulee toimittaa avustushakemukset kirkollishallitukselle 30.1. mennessä.

Keskusrahaston vuoden 2018 talousarviossa on varattu peruskorjausavustuksiin 296 000 euroa sekä kiiltokultaus- ja konservointiavustuksiin 20 000 euroa. Lisäksi vuodelle 2018 kohdistuvaa kehityshankerahaa on haettavana yhteensä 63 200 euroa.

Seurakunnan on ennen peruskorjaushakemuksen jättämistä pyydettävä hiippakunnalta lausunto korjaushankkeiden priorisointia varten. Ohjeet peruskorjausavustusten sekä kiiltokultaus- ja konservointiavustusten hakemiseen löytyvät liitteinä tämän uutisen lopusta. 

Kehityshankkeisiin myönnettävien avustusten painopiste on kirkolliskokouksen linjauksen mukaisesti digitalisaation kehittäminen kirkossa, koska tieto- ja viestintäteknologian käytön lisääminen tukee seurakuntien palvelujen tavoitettavuutta ja saavutettavuutta sekä tiedon saantia. Avustusten jaossa painotetaan myös viestintähankkeita. 

Kehityshankeavustuksia anotaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta käy ilmi hankkeen tarve ja tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Hakemuksessa tulee olla kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Hankkeiden tavoitteena on, että ne synnyttävät uutta toimintaa, joka jää elämään myös hankeen jälkeen. Hyvästä hankkeesta on hyötyä myös muille seurakunnille ja kirkon toimijoille.

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa kirkollishallitukselle 30.1.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirkollishallitus@ort.fi. Kirkollishallitus päättää avustuksista 13.2.2018 pidettävässä istunnossa. 

Uskonnonopetusavustusten hakuaika on alkusyksyllä 2018.