Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiön apurahat myönnetty

Ajankohtaista | 30.11.2017

Säätiön hallintoneuvosto jakoi myös yhden anomuksetta myönnetyn tunnustuspalkinnon.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiön hallitus on päättänyt vuoden 2017 apurahojen jaosta.

Oulun katedraalikuorolle myönnettiin 1 500 euroa Viroon suuntautuvan konsertti- ja pyhiinvaellusmatkan ja Oulaisten konserttimatkan kuluihin. Kolttien sodanjälkeisen historian kirjoittamishanke ja kolttasaamelaisten lasten kulttuuritapahtumien järjestäminen Inarissa saivat kumpikin 1 000 euroa.

Hum.kand. Maija Pöppönen sai 500 euron apurahan pro gradu -opinnäytetyöhön aiheesta Kajaanin ortodoksisen kirkon rakentamisen viivästyminen 1950-luvulla. Suomen Ikonimaalarit ry:n 40-vuotisjuhlanäyttelyn tukemiseen myönnettiin 200 euroa.

Säätiön hallintoneuvosto halusi myöntää myös yhden tunnustuspalkinnon. Anomuksetta myönnetyn 1 500 euron tunnustuspalkinnon sai rouva Irma Kuikka Kajaanista. Hän on ollut vuosikymmeniä seurakunnan kirkkoleivän paistaja, aktiivisin talkoolainen ja diakoniatyön tekijä. Lisäksi hän on kuljettanut ahkerasti liikuntarajoitteisia kirkkoon sekä auttanut avun tarvitsijoita heidän kotiaskareissaan. Hän on toiminut kauan myös seurakunnan valtuuston jäsenenä.

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö on perustettu testamenttilahjoitusvaroin vuonna 1988. Edellä mainitut päätökset mukaan lukien se on myöntänyt apurahoja ja tunnustuspalkintoja jo yhteensä 104 000 euroa.