Kirkolliskokous: Toinen täysistunto

Ajankohtaista | 27.11.2017

Kirkolliskokouksen toisessa täysistunnossa pantiin pöydälle viisi mietintöä.

Kuva istuntosalista

Kirkolliskokous jatkui maanantaina 27.11. kello 19 pidetyllä toisella täysistunnolla. Valiokunnat olivat saaneet toiseen täysistuntoon mennessä valmiiksi viisi mietintöä.

Hallintovaliokunta jätti pöydälle kolme mietintöä: Kirkollishallituksen asiantuntijajäsenen varajäsenen valitseminen (kokouksen asialuettelon asia 10), Aloite seurakunnanvaltuuston varajäsenen valitsemiseksi (asia 8a) ja Arkkipiispan istuimen siirto Helsinkiin (asia 5).

Talousvaliokunta jätti pöydälle Suomen ortodoksisen kirkon tilinpäätöstä koskevan mietinnön (asia 4).

Lakivaliokunta jätti pöydälle mietinnön Kirkkojärjestyksen 11§ muuttaminen (asia 6).

Asioiden käsittely etenee kirkolliskokouksessa kaksivaiheisesti.

Valiokunnat valmistavat käsittelemistään asioista mietinnöt, jotka tuodaan täysistuntokäsittelyyn. Ensimmäisessä käsittelyssä mietintö laitetaan pöydälle.

Toisessa käsittelyssä valiokunnan mietintö voidaan hyväksyä sellaisenaan. Se voi myös saada yhden tai useampia vastaesityksiä. Vastaesityksistä äänestetään ensin vastakkain ja lopuksi voittanut esitys on äänestyksessä valiokunnan mietintöä vastaan.

Kirkolliskokouksen äänestykset ovat avoimia käsiäänestyksiä. Henkilövaalissa äänestys voi olla myös suljettu lippuäänestys, jos joku sitä vaatii. Poikkeuksen muodostaa piispanvaali, joka suoritetaan aina kirkossa suljetulla lippuäänestyksellä. Mikäli ehdokkaita on useampia, niin toiselle kierrokselle menevät kaksi eniten ääniä saanutta siinä tapauksessa, että kukaan ei ole saanut enemmistöä äänistä ensimmäisellä kierroksella.

Vuoden 2017 ainoa henkilövaali tulee olemaan kirkollishallituksen kollegion lakimiesjäsenen valinta Risto Ikäheimon erottua tehtävästä kesken toimikauden.

Äänioikeus on kaikilla edustajilla eli ääniä on yhteensä 36 kappaletta. Lakiin ja kirkkojärjestykseen tehtävistä muutoksista äänestettäessä muutos vaatii 2/3 osan enemmistön, kaikki muut äänestykset ratkeavat enemmistöpäätöksellä.

Toisen täysistunnon puheenjohtajana toimi metropoliitta Ambrosius. Istunto päättyi kello 19.15.

Kirkolliskokouksen kolmas täysistunto pidetään 27.11. kello 19.30.