Piispainkokouksen lausunto arkkipiispan istuimen siirrosta Helsinkiin

Ajankohtaista | 11.10.2017

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous puoltaa siirtoa yksimielisesti 5.10. päivätyssä lausunnossaan.

Vuoden 2016 kirkolliskokous antoi kirkollishallitukselle tehtäväksi selvittää arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirtämisen vaikutuksia ja nimetä sille ohjausryhmän joka tuo perustellun esityksen vuoden 2017 kirkolliskokoukselle. Kirkollishallitus teki 14.2.2017 istunnossaan päätöksen asiasta ja valitsi ekonomi Hannu Mikkolan selvitysmieheksi. Selvitysmies on toiminut yhteistyössä ohjausryhmän kanssa, jonka jäseniä ovat olleet arkkimandriitta Andreas Larikka, varatuomari Erkki Böös sekä kirkkoherra Timo Mäkirinta. Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut Erkki Böös. Ohjausryhmä on konsultoinut lainsäädäntöön liittyvien tekstien osalta hovioikeudenneuvos Mirjami Pasoa. Työryhmä on tehnyt arvokasta työtä.

Kirkon mission ja todistuksen painopiste on siirtynyt vahvasti eteläiseen Suomeen keskelle suurinta seurakuntalaisten keskittymää. Kirkkomme missiolle ja läsnäololle yhteiskunnassa on oleellista, että henkinen ja hengellinen johto on sisällöllisen työn eturintamassa siellä missä työsarkaa on eniten ja potentiaali suurin. Arkkipiispan istuimen siirto pääkaupunkiin sopii tähän kirkon johtajuuden näkökulmasta. Samalla arkkipiispa pystyy parhaiten johtamaan ortodoksisen kirkon kehittymiseen vaikuttavaa edunvalvontaa pääkaupungissa, jonne suomalainen päätöksenteko ja siihen vaikuttavat verkostot ovat keskittyneet.

Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan perustamisasiakirja (Tomos) edellyttää, että arkkipiispan tittelinä käytetään kyseisen kaupungin nimeä lisäyksellä “ja koko Suomen”. Arkkipiispan istuimen siirto toteutuessaan on sopusoinnussa Tomoksen kanssa. Tämä ratkaisu noudattaa myös yleisortodoksista praksista, jonka mukaan kirkon johtajan istuimen paikka on maan pääkaupungissa. Arkkipiispan istuimen sijaintia koskeva kysymys voidaan ratkaista kirkon omilla päätöksillä. Mahdollinen muutos ei edellytä kirkkolain muuttamista. Muutos edellyttää Tomos -asiakirjan mukaisia toimia ja kirkkojärjestyksen 11 §:n 3 momentin muuttamista seuraavaan muotoon: Helsingin hiippakunnan piispanistuin sijaitsee Helsingin kaupungissa. Piispa on arvoltaan arkkipiispa ja käyttää arvonimeä "Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa".

Arkkipiispan istuimen siirtopäätös toteutuessaan avaa mahdollisuuden hiippakuntien koon ja rajojen uudelleen arviointiin. Tätä tehtävää varten kirkolliskokouksen tulisi asettaa erillinen työryhmä. Kirkolliskokouksen tulisi myös pohtia Erkki Böösin johtaman työryhmän muita ehdotuksia.

Istuimen siirron toteutuessa kirkolliskokouksen tehtävänä olisi valita Kuopioon uusi piispa (metropoliitta). Piispainkokous esittää että se tapahtuisi vuoden 2018 varsinaisessa kirkolliskokouksessa.

PÄÄTÖS:

Piispainkokous yksimielisesti yhtyy varatuomari Erkki Böösin työryhmän esitykseen arkkipiispan istuimen siirrosta Helsinkiin. Koska Helsingin hiippakunnan piispanistuin vapautuu 31.12.2017, piispainkokous esittää, että arkkipiispan istuimen siirto Helsinkiin toteutetaan 1.1.2018.