Barentsin kirkkojen neuvosto koolla Pietarissa ja Hatsinassa

Ajankohtaista | 11.10.2017

Oulun ortodoksista hiippakuntaa edustaa kokouksessa metropoliitta Elia.

Metropoliitta Elia Pietarissa

Barentsin kirkkojen neuvosto kokoontuu Pietarissa ja Hatsinassa 9.–12. lokakuuta. Tapaamisessa keskustellaan tällä kertaa erityisesti Pohjois-Euroopan perinteisten kirkkoyhteisöjen roolista sosiaalityön ja humanitaaristen hankkeiden kehittäjinä. 

Suomen ortodoksisesta kirkosta neuvostoon kuuluu Oulun ortodoksinen hiippakunta, jota edustaa tapaamisessa metropoliitta Elia. Metropoliitta Elia esitti kokouksen osallistujille Arktisen neuvoston puheenjohtajan, ulkoasiainministeri Timo Soinin, tervehdyksen.

Barentsin alueen piispat lähettivät lokakuun alussa ministeri Soinille kirjeen, jossa he toivovat, että Arktinen neuvosto kiinnittäisi erityistä huomiota arktisen luonnon merkitykseen ja haavoittuvuuteen. Arktisen alueen nopeat muutokset vaikuttavat koko maailman ilmastoon. Kirjeessä tuotiin esiin myös kirkkojen huoli alkuperäiskansojen mahdollisuudesta säilyttää kulttuurinsa, kielensä ja identiteettinsä. 

Vuonna 1996 perustettu, Pohjoiskalotin hiippakuntia yhdistävä Barentsin kirkkojen neuvosto (Samarbetsrådet för Kristna Kyrkor i Barentsregionen, SKKB) on ekumeeninen yhteistyöverkosto. Oulun ortodoksisen hiippakunnan ja Oulun evankelis-luterilaisen hiippakunnan lisäksi siihen kuuluvat Luulajan hiippakunta Ruotsista, Nord-Hålogalandin ja Sör-Hålogalandin hiippakunnat Norjasta, Arkangelin, Muurmanskin ja Petroskoin ortodoksiset hiippakunnat Venäjältä sekä Muurmanskin alueen ja Karjalan tasavallan luterilaisia edustava Inkerin kirkko.

Luterilainen ja ortodoksinen kirkko ovat molemmat vahvoja vaikuttajia vähän yli viiden miljoonan asukkaan asuttamalla Pohjoiskalotin alueella. Kirkkojen välisellä yhteistyöllä on pohjoisessa jo pitkät perinteet. Neuvoston tarkoituksena on tarjota näille kirkoille entistä parempi foorumi laajapohjaiseen alueelliseen yhteistoimintaan.

Neuvoston pysyvät toimintamuodot liittyvät nuorisotyöhön, diakoniaan, ympäristökysymyksiin ja alueella asuvien alkuperäiskansojen – erityisesti saamelaisten – asemaan ja elinolosuhteisiin. Se on esimerkiksi pyrkinyt tukemaan eri kirkkokuntia ja kansallisuuksia edustavien saamelaisten keskinäisten yhteyksien solmimista. Alueen muita alkuperäiskansoja ovat nenetsit, vepsäläiset ja komilaiset.

Barentsin kirkkojen neuvoston merkitys on kasvanut pohjoisten alueiden merkityksen kasvun myötä. Nykyisin neuvosto tekee yhteistyötä myös valtiollisen Barentsin alueellisen neuvoston (BRC) ja Euroopan kristittyjen ekologisen verkoston (ECEN) kanssa.

Teksti: Maria Hattunen

Kuva: rovasti Vadim Antipin (Petroskoi)