Kirkollishallitus esittää arkkipiispan istuimen siirtoa Helsinkiin

Ajankohtaista | 10.10.2017

Jos siirto toteutuu, Kuopion hiippakunnan metropoliitta valitaan vuoden 2018 varsinaisessa kirkolliskokouksessa.

Arkkipiispan klobukki

Vuoden 2016 kirkolliskokous edellytti, että kirkollishallitus käynnistää selvityksen arkkipiispan istuimen mahdollisen Helsinkiin siirtämisen vaikutuksista. Arviointityön tehnyt ohjausryhmä luovutti siirtoa puoltavan raporttinsa kirkollishallitukselle 4.9.2017. Raportti julkaistiin kirkon sivuilla kokonaisuudessaan 6.9.2017: https://www.ort.fi/uutishuone/2017-09-06/ohjausryhman-raportti-puoltaa-arkkipiispan-istuimen-siirtoa-helsinkiin

Kirkollishallitus lähetti raportin seurakuntien neuvostoille ja luostarien johtokunnille lausuntoa varten. Vastauksia tuli 22.9. mennessä yhteensä 20. Arkkipiispan istuimen siirtoa Helsinkiin vastustaa kaksi seurakuntaa, yhden kanta ei ole selkeä.

Piispainkokous on käsitellyt asiaa kokouksessaan 5.10. ja antanut siirtoa puoltavan lausunnon. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa:

Kirkon mission ja todistuksen painopiste on siirtynyt vahvasti eteläiseen Suomeen keskelle suurinta seurakuntalaisten keskittymää. Kirkkomme missiolle ja läsnäololle yhteiskunnassa on oleellista, että henkinen ja hengellinen johto on sisällöllisen työn eturintamassa siellä missä työsarkaa on eniten ja potentiaali suurin. Arkkipiispan istuimen siirto pääkaupunkiin sopii tähän kirkon johtajuuden näkökulmasta. Samalla arkkipiispa pystyy parhaiten johtamaan ortodoksisen kirkon kehittymiseen vaikuttavaa edunvalvontaa pääkaupungissa, jonne suomalainen päätöksenteko ja siihen vaikuttavat verkostot ovat keskittyneet.

Lisäksi Helsingin metropoliitta Ambrosius on 6.10. lähestynyt kirkollishallitusta kirjeellä, jossa hän pyytää kirkollishallitusta myöntämään hänelle eron Helsingin hiippakunnan piispan toimesta eläkkeelle jäämistä varten. Metropoliitta Ambrosiuksen viimeinen työpäivä on 31.12.2017.

Kirkollishallitus käsitteli asiaa 10.10. järjestetyssä istunnossaan ja päätti esittää kirkolliskokoukselle, että arkkipiispan istuimen sijoituspaikkaa muutetaan Kuopiosta Helsinkiin vuoden 2018 alussa sen jälkeen, kun Helsingin hiippakunnan metropoliitan toimi on vapautunut nykyisen toimenhaltijan siirryttyä eläkkeelle 1.1.2018 alkaen.

Edelleen kirkollishallitus esittää kirkolliskokoukselle, että arkkipiispan siirryttyä Helsingin hiippakunnan piispaksi Karjalan hiippakunnan piispan tehtävien väliaikaisesta hoitamisesta päättää piispainkokous ja että Kuopion hiippakunnan metropoliitta valitaan vuoden 2018 varsinaisessa kirkolliskokouksessa.

Jos kirkolliskokous päättää siirtää arkkipiispan istuimen Helsinkiin, arkkipiispa Leo käyttää jatkossa arvonimeä "Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa”. Hän hoitaa tointa tarvittaessa ja osittain Kuopion hiippakuntakansliasta käsin.

Helsingissä arkkipiispan hiippakuntakanslia sijoitetaan ensivaiheessa jo nyt kirkollishallituksen käytössä oleviin tiloihin (Liisankatu 29 A). Sinne siirtyvät arkkipiispan harkinnan perusteella tarvittavat toimien haltijat.

Kuopiossa keskustalossa (Karjalankatu 1) toimivan palvelukeskuksen toiminnat ja sen henkilöstö jäävät Kuopioon ja toiminta säilytetään nykyisellään.

Asiasta päättävä kirkolliskokous kokoontuu Valamon luostarissa 27.–29.11.2017.