Aksios 1 julkistettiin Kuopiossa

Ajankohtaista | 02.10.2017

Ortodoksisen uskonnon uudessa oppikirjasarjassa seikkailevat Onni ja Anni.

Opettajat tutustumassa uuteen kirjaan

Ortodoksisen uskonnon uuden oppikirjasarjan ensimmäinen osa, Aksios 1, julkaistiin Karjalan hiippakunnan uskonnonopettajien opintopäivillä Kuopiossa perjantaina 29. syyskuuta. Tilaisuus alkoi arkkipiispan kotikirkossa kiitosrukoushetkellä. Sen jälkeen materiaalin kirjoittajat, yliopiston lehtori Risto Aikonen ja professori Sari Havu-Nuutinen, avasivat uuteen opetussuunnitelmaan perustuvia sisältöjä ja kertoivat kirjan pedagogisista lähtökohdista.

Aksios 1 -oppikirjassa on kolme tasoa: perusasiat tiivistelmänä, laajentava osa sujuvammin lukeville ja täydentävä lisä tiedonjanoisille. Kirjan sivuilla seikkailevat Onni ja Anni, joiden tarinat yhdistävät oppisisällön oppilaiden omaan arkeen ja elämään. Kuvitus opettaa tulkitsemaan ortodoksista kuvamaailmaa ja tukee aiheen kertausta sekä itsearviointia. Kirja on suunnattu ensimmäiselle vuosiluokalle, mutta sitä voi käyttää vuorokurssiperiaatteella myös toisella luokalla. Näytesivuja kirjasta voi käydä katsomassa osoitteessa www.edu.fi/esittelyt/aksios.

Kirjaan liittyvä harjoituskirja ilmestyy loppuvuodesta 2017. Sen tehtävät antavat uuden opetussuunnitelman (OPS2016) mukaisia haasteita eri ikäisille ja tasoisille oppilaille. Tehtävissä on huomioitu myös ortodoksisen uskonnon integroituminen muihin opiskeltaviin taitoihin, erityisesti lukutaitoon.

Opettajan opas julkaistaan osoitteessa www.edu.fi/aksios. Tilaukset: www.oph.fi/verkkokauppa

Kuva: Risto Aikonen. Selin luokanopettaja Tiina Hiltunen Suonenjoelta ja istumassa uskonnonopettajat Ulla Puhakka (vas.) Kuopiosta ja Kirsi Vuomajoki Joensuusta.