Kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentäminen 14. syyskuuta

Kirkkovuosi | 13.09.2017
Risti juhla-analogilla

Juhlan juuret ulottuvat 300-luvulle pyhän keisari Konstantinos Suuren (306–337) aikaan.

Sinun ristillesi, me kumarramme Valtias, ja Sinun pyhää ylösnousemistasi ylistämme” (Ristin juhlan ylistysveisu 300-luvulta).

Ortodoksinen kirkko viettää 14. syyskuuta kunniallisen ja eläväksitekevän ristin ylentämisen juhlaa. Ristin juhlaa pidetään ortodoksisessa perinteessä syksyn pääsiäisenä. Juhlan veisuissa ja teksteissä ylistetään Kristuksen ristin voittoa kuolemasta: "Tulkaa, ihmiset, nähdessämme suuren ihmeen kumartakaamme ristin voimaa, sillä paratiisissa puu kasvoi kuoleman, mutta tästä on puhjennut kukkaan elämä, sillä sille on naulittu synnitön Herra" (Aamupalveluksen Ristin stikiirat ristiä kumarrettaessa, 5.säv.).

Juhlan nimi tulee Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa olevasta lauseesta: "Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän” (Joh. 3:14). Tämä evankeliumin jae on antanut teeman juhlan hymneihin.

"Kun patriarkka Jaakob siunasi poikiaan, hän asetti kätensä ristikkäin ja kuvasi näin edeltä ristin voimaa" (ote Kyprianoksen runosta, 2. sävelmä, Litaniastikiirat pienessä ehtoopalveluksessa).

Ristin ylentämisen juhlan hymnit kertovat vertauskuvin siitä, miten Jeesuksen risti varjeli jo Vanhan testamentin aikana Jumalan profeettoja ja kansaa. Mooseksen kohottama käärme, hänen voittonsa Amalekin sotajoukoista Siinain erämaassa, Punaisenmeren jakaminen tai Aaronin sauva ovat kaikki ennusmerkkejä siitä, miten ristiin liittyvät symbolit Vanhassa testamentissa kertovat tulevasta ristin voitosta.

Historiallisesti Pyhän Ristin ylentämisen juhlan juuret ulottuvat 300-luvulle pyhän keisari Konstantinos Suuren (306–337) aikaan. Vuonna 326 keisari rakennutti oletetulle Herran Ristin paikalle basilikan. Kirkko vihittiin käyttöön syyskuussa 335. Tapahtumasta kertoo myös juhlan ikoni.

Juhlan osuminen juuri syyskuun 14. päivän kohdalle selittyy sillä, että Herran risti oli perimätiedon mukaan löytynyt tuona samana päivänä vuonna 335. Ristin ylentämisen juhlan vietto alkoi Jerusalemista, jossa 400-luvulta lähtien vietettiin syyskuun puolen välin paikkeilla ristin ylentämisen päivää.  

Ristin ylentämisen juhlan päätöspäivä on 21. syyskuuta. Ristin juhlan merkitys syksyn pääsiäisenä näkyy kuitenkin ortodoksisissa jumalanpalveluksissa koko kirkkovuoden ajan. Ylösnousemus ja risti kulkevat jumalanpalvelusteksteissä rinnakkain. Esimerkiksi jokaisessa sunnuntaiaaton vigiliassa toistuu monta kertaa lause ”Kunnia olkoon, Herra, Sinun kunnioitettavalle ristillesi ja ylösnousemuksellesi”.

Koko kunniallisen ja eläväksitekevän Ristin juhlan ajan kirkoissamme lauletaan troparia: "Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Anna Kirkollesi voitto vihollisista ja suojele Ristilläsi valtakuntaasi".

Kuva: Martinus Markoff