Ortodoksi osallistuu vain ortodoksisen kirkon ehtoolliseen

Ajankohtaista | 07.09.2017

Ortodoksisen kirkon jäsen ei voi osallistua evankelis-luterilaisen tai muiden kirkkojen ehtoolliseen.

Ehtoollisaineet uhripöydällä

Jyväskylässä 5.–6. syyskuuta kokoontunut evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous linjasi, että myös muun kuin luterilaisen kirkon kastettu jäsen voi osallistua yksittäistapauksessa ehtoolliseen, jos hänellä on omassa kirkossaan oikeus ehtoolliseen ja hän hyväksyy luterilaisen käsityksen ehtoollisesta.

Luterilaisen kirkon piispainkokous ohjeisti, että papin tulee huolehtia siitä, että ehtoolliselle aikova ymmärtää, mitä ehtoollinen on ja mitä siihen osallistuminen merkitsee. 

Ortodoksiselle kirkolle ajatus ehtoollisyhteydestä ilman yhteistä dogmaa ei ole mahdollinen. Ehtoollisyhteyden rajoittaminen ei ole kuitenkaan kannanotto toisia kristittyjä vastaan, vaan yksinkertaisesti luovuttamaton osa kirkon uskonperinnettä.

Näin asia linjattiin Suuressa ja Pyhässä Synodissa Kreetalla kesäkuussa 2016:

”Kirkon olemuksen mukaan ykseys ei voi olla kompromissi. Ortodoksinen kirkko tunnustaa niiden kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen historialliset olemassa olon edellytykset, jotka eivät ole ehtoollisyhteydessä ortodoksisen kirkon kanssa.”

”Ortodoksinen kirkko on uskollisena apostoliselle traditiolle ja yhteiselle sakramentaaliselle kokemukselle sen yhden, pyhän, katolisen ja apostolisen kirkon jatkumo, joka tunnustetaan uskontunnustuksessa ja kirkon isien opetuksessa.” 

Ortodoksisessa kirkossa ehtoollisesta voivat osallistua vain kirkon jäsenet. Tästä säännöstä voidaan poiketa ainoastaan piispan luvalla. Esimerkiksi katoliseen kirkkoon kuuluva henkilö, jonka kotiseudulla ei ole mahdollisuutta osallistua katolisen kirkon jumalanpalveluksiin, voi piispan luvalla osallistua ehtoolliselle ortodoksisessa kirkossa. Lupa on kuitenkin aina henkilökohtainen, eikä sitä voida myöntää reformoitujen kirkkojen jäsenille.

Yhtä selkeä ja muuttumaton on kirkon kanta siihen, että ortodoksisen kirkon jäsen ei voi osallistua evankelisluterilaisen tai jonkun muun kristillisen kirkon ehtoolliseen. Mikäli ortodoksisen kirkon jäsen tämän ymmärtäen tietoisesti osallistuu ehtoollisesta evankelis-luterilaisessa kirkossa, hän tulee erottaneeksi itsensä ortodoksisen kirkon jäsenyydestä.

Tämä on myös jokaisen evankelis-luterilaisen papin tiedossa. Siksi ortodoksin kutsuminen evankelis-luterilaisen kirkon ehtoolliselle – edes poikkeustilanteessa – on sopimatonta ja vastoin myös Suomen  ekumeenisessa neuvostossa (15.10.2002) hyväksyttyjä ekumenian hyviä tapoja, joihin molemmat kirkot ovat sitoutuneet:”kunnioitamme jäsenyhteisöjen oikeutta opillisiin eroihin, erilaisiin rukoustapoihin, jumalanpalvelusperinteitten eroihin ja uskonelämän muotoihin”.

Teksti: Maria Hattunen