Diakoniatyöntekijän toimi avoinna Helsingissä

Avoimet työpaikat | 31.08.2017

Toimeen valittavalla toivotaan olevan joko sairaanhoitajan pätevyys tai sosionomin (AMK) tutkinto.

Helsingin ortodoksinen seurakunta julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän toimen.

Diakoniatyöntekijä toimii osana tiimiä, jonka esimies on seurakunnan diakoni. Diakoniaan liittyviä tehtäviä ovat muun muassa koti- ja laitoskäynnit, erilaiset kerhot, puhelinpäivystykset, keskustelut ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa seurakunnan eri toiminta-alueilla tiimin yhdessä määrittelemän jaon mukaisesti. Diakonian tehtäviä ovat lisäksi retket, retriitit, leirit, merkkitapahtumien vietto ja aineellinen auttaminen. Tehtävänjaossa pyritään myös huomioimaan valittavan osaamisen vahvuudet.

Valittavalta edellytetään soveltuvuutta, yhteistyökykyä ja selviytymistä myös itsenäisestä työskentelystä. Seurakunta tukee ammattitaidon ylläpitämistä, työssä kehittymistä ja työssä jaksamista.

Toimeen hakijan tulee olla ortodoksisen kirkon jäsen. Toimeen valittavalla toivotaan olevan joko sairaanhoitajan pätevyys tai sosionomin (AMK) tutkinto. Myös muu soveltuva koulutus sosiaalialalta ja työkokemus voidaan huomioida.

Palkkauksessa noudatetaan ortodoksisen kirkon työehtosopimusta. Tällä hetkellä toimi kuuluu työehtosopimuksen vaativuusryhmään 3 (alkaen 2332,64 euroa).

Tehtävä täytetään 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa diakoniatyöstä hallinnollisesti vastaava pappi Teo Merras p. 0405403200, teo.merras@ort.fi tai diakonian esimies Juha Lampinen p. 0405279580, juha.lampinen@ort.fi.

Hakemuksen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen hakemukset.helsinki@ort.fi. Viestin otsikoksi tulee merkitä ’Diakoniatyöntekijä’. Hakemusten on oltava perillä perjantaina 22.9.2017 klo 14 mennessä.

Hakuaika alkaa
Hakuaika päättyy