Euroopan uskonnonopettajien järjestö koolla Ateenassa

Ajankohtaista | 10.05.2017

Euroopan uskonnonopettajien järjestö pitää silmällä uskonnonopetuksen järjestelyjä Euroopassa. 

Konferenssin osallistujia ryhmäkuvassa

Euroopan uskonnonopettajien järjestön ((The European Forum for Teachers of Religious Education, EFTRE) johtokunta kokoontui 31.3. Kreikan ortodoksisen kirkon ortodoksisten kirkkojen keskuksessa Pendelin luostarissa.

Kokouksessa tuli esille, että Norjassa toimiva, EU-rahoitteinen ”The European Wergeland Centre” on alkanut koota työryhmän puitteissa opettajille suunnattua Signpost-oppimateriaalikansiota eli ns. vinkkikansiota (http://eng.theewc.org/.) EFTRE on myös hakemassa omaa rahoitusta EU:n Horizon 2020 puiteohjelmasta teemalla ”Uskonnon eurooppalainen diversiteetti – ennen, nyt ja tulevaisuudessa”.

EFTRE:n johtokunnan jäsenet ovat perinteisesti pitäneet kokousten yhteydessä työpajoja ja esitelmiä paikallisille uskonnonopettajille. Torstai-iltana sellainen järjestettiin Ateenan yliopiston teologisen tiedekunnan tiloissa Ano Ilissiassa. Tarton yliopiston uskontopedagogiikan dosentti, tohtori Olga Schihalejevin pitämässä työpajassa kreikkalaiset yläkoulun ja lukion uskonnonopettajat perehtyivät etiikan opettamiseen.

Suomesta mukana oli Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen uskonnon pedagogiikan lehtori, KL, FM Risto Aikonen, joka toimii EFTRE:n johtokunnan jäsenenä SOOLi:n edustajana. Aikonen esitelmöi ortodoksisen uskonnon opetuksesta maissa, joissa opetuksella on kansallinen tai lainsäädännöllisesti merkittävä asema.  Hän tarkasteli opetuksen järjestämistä mm. Belgiassa, Saksassa, Itävallassa, Bulgariassa ja Romaniassa. Lisäksi hän kertoi myös uskonnonopetuksen tilanteesta Venäjällä.

Suomen osalta tuotiin esille joitakin piirteitä uskonnonopetussuunnitelman uudistetusta rakenteesta ja sisällöistä sekä niihin liittyvistä uusien oppimateriaalien laadinnasta. Esitelmän pitoon liittyi nostalgiaa, sillä se pidetiin Aikosen entisessä opinahjossa, josta hän valmistui ortodoksisen teologian maisteriksi lähes 30 vuotta sitten.

EFTRE:n sivuilla (eftre.net) voi tutustua jäsenmaiden uskonnonopetuksen järjestelyihin. Toistaiseksi se on ainut paikka verkossa, jossa kootusti esitellään uskonnonopetusjärjestelyitä EU:n alueella. Suomen osalta esittelyn ovat yhdessä laatineet luterilaisia uskonnonopettajia edustava Outi Raunio-Hannula ja Risto Aikonen. Samassa osoitteessa voi tutustua myös EFTREn julkaisemaan, uskonnonopetuksen ajankohtaisia teemoja EU:n alueella käsittelevään uutislehteen.

EFTRE:n tavoittaa myös Facebookista ja Twitteristä. Uutena verkkosivuston sisältönä ovat ns. puhuvat päät. Lyhyissä video-klipeissä uskonnonopettajat kertovat ajatuksistaan opettamastaan oppiaineesta.

Seuraava EFTRE:n konferenssi pidetään Irlannissa elokuun 2018 lopussa. Nelipäiväinen konferenssi järjestetään Dublinissa. Konferenssipaikka on Dublin City University, St. Patrick Campus ja teemaksi on valittu alustavasti “Uskonnonopetus – tosiasioiden yhteensovittaminen uskonnonopetuksessa”. Konferenssissa tullaan kuulemaan alustuksia asiaan liittyvien hallinnollisten päätösten, tutkimuksen ja käytänteiden näkökulmasta. Perinteiseen tapaan konferenssin aikana järjestetään teemaan liittyviä työpajoja ja tutustumismatkoja alueen kohteisiin.

Kuvassa johtokunta kokoustauolla Pendelin luostarissa. Etualalla lehtori Norman Richardson Stranmills University Collagesta Pohjois-Irlannista ja pitkäaikainen EFTRE:n puheenjohtaja ja uskonnonopettajakouluttaja Sonja Danner Itävallasta. Kuva: Risto Aikonen.

Teksti: Risto Aikonen / Maria Hattunen