Lintulan luostarin suurhanke etenemässä

Ajankohtaista | 08.05.2017

Entisen navetan peruskorjaushankkeen suunnittelu käynnistyy ELY-keskuksen rahoituspäätöksen turvin.

Kesäkuva navettarakennuksesta

Lintulan Pyhän Kolminaisuuden luostarin entinen navetta aiotaan kunnostaa ja muuttaa kokoontumis- ja työskentelytiloiksi. Mittavan peruskorjaushankkeen suunnittelu on juuri käynnistynyt ja valmistuu kustannusarvioineen vuoden loppuun mennessä.

Suunnitelman tekee Insinööritoimisto Savolainen Oy Iisalmesta. Varsinaisen suunnittelun ja siihen välittömästi liittyvän selvitystyön kustannukset ovat noin 57 000 euroa, johon on saatu ELY-keskukselta myönteinen rahoituspäätös 50 prosentin osuudelle (noin 28 000 euroa). Muusta osasta suunnittelukustannuksia vastaa luostari itse omien käyttövarojensa ja yhteisöavustusten turvin. Tähän suunnitteluvaiheeseen ei liity vielä rakennuksen LVI- eikä sähkösuunnittelu, vaan ne toteutetaan hankkeen lopullisen toteutussuunnittelun yhteydessä.

Suunnittelutyo käynnistyy toukokuun alussa ja valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Suunnitteluhanke sisältää myös kustannusarvion laatimisen. Koko peruskorjaushankkeen alustava kustannusarvio on tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Hankkeen toteutusajankohta riippuu pitkälti investoinnin kokonaisrahoituksen järjestymisestä. Tavoitteena on saada rahoitus kokoon vuosien 2018–2019 aikana, jolloin hankkeen voidaan arvioida valmistuvan vuoden 2020 aikana.

Luostarin vanhan kartanon pihapiirissä oleva navetta on rakennettu 1800-luvun puolivälissä. Navettaosa (noin 600 m2) on kiviperusteinen ja luonnonkivirakenteinen ja muu osa (noin 500 m2) osin hirsi- ja osin lautarakenteinen. Lehmien pito navetassa loppui vuonna 1970 ja lampaiden pito vuonna 2003.

Rakennus on maakuntakaavassa suojeltu kohde osana valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Myös luostarin sisaristo haluaa säilyttää rakennuksen ja kunnostaa sen luostarille tarpeellisia toimintoja varten.

Tällä hetkellä navetta on niin huonossa kunnossa, että rakennusvalvontaviranomaiset ovat asettaneet sen osittaiseen käyttökieltoon kantavien rakenteiden heikkouden takia. Kantavia rakenteita on tuettu väliaikaisesti lisävaurioiden estämiseksi. Tiloissa jotka eivät ole käyttökiellossa sijaitsevat mm. pyhiinvaeltajien wc-tilat.

Navettaa on kunnostettu vuosina 2013–2016 siten, että rakennuksen ympäri on rakennettu salaojat tarkistuskaivoineen, sade- ja pintavesien erillisviemäröinti sekä perustusten ulkopuolelle ajan vaatimusten mukainen routasuojaus.

Peruskorjaushankkeen myötä navettaan kunnostetaan noin 500 m2 laajuiset monikäyttöiset, siirrettävin väliseinäratkaisuin varustetut kokoontumistilat, jotka mitoitetaan noin 200:lle hengelle. Kirkkosalin lisäksi tilaa voidaan käyttää esimerkiksi konsertti-, kokous- tai näyttelytilana. Rakennukseen tulee myös keittiö. Näin luostarin kulttuurimatkailupalvelut voidaan muuttaa ympärivuotisiksi.

Navettaan kunnostetaan myös ikonimaalauksen harrastustila, tutkijatila, kaksi majoitustilaa, puusepänverstas ja yrttien pakkaustila sekä asianmukaiset wc- ja saniteettitilat pyhiinvaeltajille.

Lisäksi rakennukseen tehdään työvälinevarasto, työkonehalli ja halkoliiteri.

Teksti: Maria Hattunen

Kuva: Martinus Markoff