Julkilausuma pakolaisten puolesta

Ajankohtaista | 18.04.2016

Ekumeeninen patriarkka, paavi ja Kreikan arkkipiispa julkaisivat Lesboksen saarella yhteisen julkilausuman.

Paavi Franciscuksen, ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen sekä Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispan Hieronymos II:n yhteinen julkilausuma 16.4.2016:Me, paavi Franciscus, patriarkka Bartolomeos ja Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispa Hieronymos, olemme tavanneet Lesboksen saarella ilmaistaksemme huolemme lukemattomien pakolaisten, maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kohtalosta, niiden, jotka ovat tulleet Eurooppaan paetakseen konflikteja ja monissa tapauksissa myös päivittäisessä elämässään kohtaamiaan hengenvaarallisia uhkia. Maailma ei voi jättää huomiotta väkivallan ja aseellisten yhteenottojen synnyttämää valtavaa humanitääristä kriisiä, uskonnollisten tai etnisten vähemmistöjen kohtaamaa vainoa ja pakkosiirtoja, perheiden pakottamista pois kotoaan ja heidän ihmisarvonsa ja perustavien ihmisoikeuksiensa ja vapautensa loukkauksia.
Tämä pakotettu siirtolaisuus koskettaa miljoonia ihmisiä. Perusteiltaan kyse on ihmisyyden kriisistä, joka vaatii meiltä solidaarisuutta, myötätuntoa, anteliaisuutta ja myös välitöntä käytännöllistä jakamista resurssien muodossa. Vetoamme täältä Lesbokselta koko kansainväliseen yhteisöön jotta käsillä olevaan valtavaan humanitääriseen kriisiin ja sen taustalla oleviin syihin voitaisiin reagoida rohkeasti yhteisvoimin ja vastata siihen diplomaattisin, poliittisin ja hyväntekeväisyyden keinoin niin Lähi-Idässä kuin Euroopassakin.
Kirkkojemme johtajina olemme yhtä tahtoessamme rauhaa ja olemme valmiita ajamaan konfliktien ratkaisua vuoropuhelun ja sovituksen kautta. Vaikka tunnemme tähän asti aikaan saadut ponnistukset pakolaisten auttamiseksi, vetoamme poliittisiin johtajiin jotta he käyttäisivät kaikkia keinoja turvatakseen yksilöiden ja yhteisöjen, myös kristittyjen, pysymisen kotiseuduillaan ja mahdollisuudet elää perusoikeuksiensa mukaista turvallista ja rauhallista elämää. Tarvitsemme nyt laajempaa kansainvälistä yksimielisyyttä ja tukiohjelmaa, jotta alueilla voitaisiin pitää yllä lakia, puolustaa sietämättömässä tilanteessa perustavia ihmisoikeuksia, turvata vähemmistöjen oikeudet, taistella ihmiskauppaa ja salakuljetusta vastaan, sulkea Egeanmeren ja koko Välimeren kaltaiset vaaralliset pakolaisreitit ja kehittää turvallinen uudelleenrakennusohjelma. Tällä tavoin voisimme auttaa suoraan konfliktin varjostamia maita auttamalla monia kärsiviä siskojamme ja veljiämme. Erityisesti haluamme ilmaista solidaarisuutemme Kreikan kansalaisia kohtaan, sillä he ovat omasta vaikeasta taloustilanteestaan huolimatta osoittaneet jalomielisyyttä kriisin eri vaiheissa.
Anomme yhdessä, että sota ja väkivalta lakkaisivat Lähi-idässä; vetoamme oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan puolesta sekä toivomme niiden, jotka ovat joutuneet lähtemään kodeistaan, voivan palata kunniallisesti koteihinsa. Pyydämme uskonnollisia yhteisöjä lisäämään ponnistuksia pakolaisten vastaanottamiseksi, auttamiseksi ja suojelemiseksi uskontokuntaan katsomatta. Toivomme myös yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen välille. Kehotamme kaikkia valtioita pidentämään tilapäisten turvapaikkojen ylläpitoa niin kauan kuin tarve vaatii ja myöntämään pakolaisen asema niille jotka sitä tarvitsevat sekä helpottamaan tilannetta työskentelemällä kaikkien hyväntahtoisten naisten ja miesten kanssa käynnissä olevien kriisien ratkaisemiseksi.
Euroopalla on edessään suurin inhimillinen kriisi sitten toisen maailmansodan lopun. Tämän vakavan haasteen kohtaamiseksi vetoamme kaikkiin Kristuksen seuraajiin kehottamalla heitä pitämään mielessä Herramme sanat, sanat, joiden mukaan meidät itsemmekin yhtenä päivänä tuomitaan: ”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:35-36, 40)
Omasta puolestamme, pysyen uskollisena Herramme Jeesuksen Kristuksen tahdolle, vakuutamme koko sydämestämme että olemme päättäväisesti edistämässä pyrkimyksiämme kaikkien kristittyjen ykseyden puolesta. Toistamme vakaumuksemme, että ”[kristittyjen väliseen] sovintoon kuuluu yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistäminen kaikkien kansojen sisällä ja niiden välillä. […] Me toimimme yhdessä omalta osaltamme sen hyväksi, että siirtolaiset, pakolaiset ja turvapaikan etsijät saavat Euroopassa inhimillisen vastaanoton” (Charta oecumenica, 2001). Pakolaisten, turvanpaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien sekä monien yhteiskunnassamme marginalisoituneiden perustavien ihmisoikeuksien puolustamisella tähtäämme siihen, että kirkkojen työ koko maailman palvelemiseksi täyttyisi.
Tapaamisemme tarkoitus on tuoda rohkeutta ja toivoa niille jotka ovat joutuneet pakolaisiksi ja myös niille jotka toivottavat heidät tervetulleiksi ja auttavat heitä. Vaadimme kansainväliseltä yhteisöltä, että se asettaisi prioriteetikseen ihmiselämän suojelemisen ja edistäisi avoimuuteen tähtääviä poliittisia toimenpiteitä jotka käsittävät kaikki uskonnolliset yhteisöt. Jokainen ihminen, jota nykyinen kammottava tilanne koskettaa, myös jokainen kristitty veljemme ja sisaremme, tarvitsee nyt jatkuvaa rukoustamme.
Kuva: Ekumeeninen patriarkaatti
Käännös: Ari Koponen
18.4.2016