Uskontojohtajat huolissaan ilmapiirin kovenemisesta

Ajankohtaista | 10.04.2016

Yhteinen kannanotto julkaistiin Helsingin Sanomien mielipideosastolla sunnuntaina 10. huhtikuuta.

Suomalaiset uskontojohtajat ovat ilmaisseet Helsingin Sanomien mielipideosastolla 10.4. julkaistussa yhteisessä kannanotossaan huolensa ihmisten yhdenmukaisen kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa:Uskontojohtajina kannamme syvää huolta ilmapiirin kovenemisesta Suomessa. Olemme myös huolissamme ihmisten yhdenmukaisen kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa.
Huolemme nousee asenteiden muutoksista suhtautumisessa pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin sekä eriarvoistumista lisäävistä ja ihmisarvoa loukkaavista toimista eri puolilla Eurooppaa.
Jokaisella lapsella ja vanhemmalla on oikeus turvaan ja huolenpitoon, oikeus perheeseen ja toistensa kanssa elämiseen riippumatta sosiaalisesta, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta. Perheenyhdistäminen ei ole vain oman maan kansalaisten oikeus. Päätösten ja toimien tulee perustua perhettä huomioivaan ajatteluun.
Euroopassa, maamme rajojen ulkopuolella, ihmisarvoa ovat loukanneet esimerkiksi sellaiset konkreettiset toimintatavat, kuten yksin tulleiden pakolaislasten puhelimien takavarikointi. Puhelin on kuitenkin usein ainoa keino saada yhteys vanhempiin tai samaa kieltä puhuviin ihmisiin. Kaikkinainen perheenjäsenten eristäminen toisistaan vaikeuttaa kotoutumista ja on omiaan luomaan sosiaalisia ongelmia.
Jokaisen ihmisen mittaamaton arvo, oikeus turvallisuuteen ja itsemääräämisoikeus tulee säilyttää vaikeissakin tilanteissa. Kulttuurisesta, sosiaalisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumattomasta yhdenvertaisuudesta ei tule poiketa oikeusturvan eikä turvapaikan saaneiden sosiaaliturvankaan osalta. Poikkeaminen murentaa eurooppalaisten yhteiskuntien moraalista perustaa ja eheyttä.
Uskontojohtajina haluamme korostaa, että ihmiskunnan sydämeen on eri kulttuurisin ja uskonnollisin perintein kirjoitettu kultainen sääntö, joka velvoittaa kohtelemaan toista ihmistä siten kuin itse toivoisi tulevansa kohdelluksi. Se myös ohjaa kohtelemaan toisen perhettä tai yhteisöä samoin kuin toivoisimme omaa perhettämme tai omia kansalaisiamme kohdeltavan.
Haluamme rohkaista ja tukea suomalaisia päättäjiä, virkamiehiä ja vapaaehtoisia heidän vaativassa tehtävässään. Korostamme omissa uskonnollisissa yhteisöissämme luottamusta, rauhaa ja lempeyttä toisia ihmisiä kohtaan.
Haluamme vahvistaa jokaisen ihmisen arvokasta kohtelua yhteiskunnassamme. Arvomme suomalaisina tulevat näkyviin sanoissamme ja teoissamme.
Simon Livson
ylirabbiini, Suomen juutalaiset seurakunnat
Kari Mäkinen
arkkipiispa, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Arkkipiispa Leo
Suomen ortodoksinen kirkko
Teemu Sippo SCJ
piispa, Katolinen kirkko Suomessa
Atik Ali
johtaja, Suomen Islam-seurakunta
puheenjohtaja, Uskot-foorumi ry
Anas Hajjar
puheenjohtaja, Suomen Islamilainen Neuvosto ry
Mari-Anna Pöntinen
pääsihteeri, Suomen ekumeeninen neuvosto