Kirkko iloitsee uusista jäsenistään

Ajankohtaista | 22.03.2016

Näinä päivinä seurakunnissa liitetään kirkkoon lähes 90 uutta jäsentä.

Suomen ortodoksiseen kirkkoon liittyy vuosittain noin tuhat uutta jäsentä. Suuri osa heistä on maahanmuuttajia, joille kirkko on jo entuudestaan tuttu.
Muut kirkkoon liittyjät – esimerkiksi aiemmin johonkin toiseen kirkkoon kuuluneet – ohjataan seurakunnissa katekumeeneille suunnattuun ryhmäopetukseen tai heitä ohjataan yksilöllisesti kirkon oppiin ja liturgiseen elämään tutustumisessa. 
Kirkkoon liittämisiä toimitetaan seurakunnissa myös pitkin vuotta, mutta ryhmäopetukseen osallistuneet katekumeenit liitetään useimmiten kirkkoon pääsiäistä edeltävinä viikkoina. Tänäkin keväänä monissa seurakunnissa saadaan iloita uusista seurakuntalaisista, sillä pääsiäisen edellä kirkkoon liitetään lähes 90 uutta jäsentä. Heistä 45 kuuluu jatkossa Helsingin ortodoksiseen seurakuntaan, 15 Oulun seurakuntaan, 8 Tampereen seurakuntaan ja 6 Jyväskylän seurakuntaan. Näiden lisäksi moniin seurakuntiin liitettiin 1–3 uutta jäsentä.
90 kirkkoon liittynyttä ei kenties ensi alkuun kuulosta kovin suurelta määrältä, mutta kirkon viimevuotisiin jäsentilastoihin peilattuna sekin on merkittävä luku. Monia vuosia kaikille uusille kirkon jäsenille!
Osa seurakunnista suosii kirkkoon liittyjien kohdalla edelleen yksilöllistä ohjausta. Ajatus on perustaltaan hyvä, sillä jokainen liittymisprosessi on tietysti ainutlaatuinen. 
Kirkkoon liittyjän näkökulmasta henkilökohtaisellakin ohjauksella on kuitenkin puutteensa. Miten tarjotaan tietoa kirkosta niille, jotka ovat vasta liittymisprosessin kynnyksellä? Entä niille, jotka arastelevat vielä kahdenkeskistä keskustelua aiheesta? Entä jos papistolta ei löydykään henkilökohtaiseen ohjaukseen riittävästi aikaa ja resursseja?
Joissakin seurakunnissa on ajateltu, että katekumeeniryhmä käynnistetään, jos seurakuntaan ilmestyy yhtaikaa useampia kirkkoon liittymisestä kiinnostuneita. Jokavuotisen katekumeeniryhmän omaavissa seurakunnissa taas uskotaan siihen, että tarjonta luo kysyntää. Näissä seurakunnissa on opittu myös levittämään tietoa tarjolla olevasta opetuksesta muuallakin kuin seurakuntalaiset tavoittavissa kanavissa.
Ryhmäopetukseen on helppo tulla ja se helpottaa myös seurakuntayhteisöön integroitumista, kun jokaisella ryhmän jäsenellä on kirkossa heti muutama vähän tutumpi ihminen. Ryhmäopetus ei ole myöskään yksityisopetuksen vastakohta: jokainen ryhmän jäsen tulee varmasti kohdatuksi yksilönä myös ryhmäopetuksessa.
Selkeästi katekumeeneille suunnattu ryhmäopetus käynnistyy ensi syksynä ainakin Helsingin, Hämeenlinnan, Lahden, Joensuun, Oulun, Kuopion, Jyväskylän ja Tampereen seurakunnissa. 
Teksti ja kuva: Maria Hattunen
22.3.2016