Apurahoja haettavana

Ajankohtaista | 21.03.2016

Kirkon keskusrahastosta jaetaan 20 000 ja Johannes Mureen rahastosta 11 000 euroa.

Kirkollishallitus julistaa haettavaksi apurahoja kirkon keskusrahastosta ja Johannes Mureen rahastosta.Kirkon keskusrahastosta jaetaan 20 000 euroa teologisiin jatko-opintoihin. Apurahoilla tuetaan viimevaiheessa olevia väitöstutkimuksia niiden loppuun saattamiseksi.
Johannes Mureen rahastosta jaetaan 11 000 euroa. Rahaston tarkoituksena on tukea kirkon toimeen opiskelevia lahjakkaita opiskelijoita. Avustuksia voidaan myöntää myös Suomen Asutusmuseon toimintaan ja asutustoimintaa koskevaan tutkimukseen. Tänä vuonna Mureen rahaston apurahan kohdalla priorisoidaan Suomen ortodoksisen kirkon ja Orthodox Church in America (OCA) välisen yhteistyösopimuksen mukainen opiskelijavaihto.
Jatko-opintoihin apurahaa saaneiden tulee sitoutua päätoimiseen tutkimustyöhön ja liittää raporttiinsa työnohjaajan lausunto opintojen ja tutkimusten edistymisestä apurahakauden lopussa. Hakemukseen tulee sisältyä yksilöity tutkimussuunnitelma ja -aikataulu sekä suunnitelma apurahan käytöstä ja apurahakauden tavoitteista.
Hakemuksesta tulee myös ilmetä jatkotutkintoa varten jo suoritetut opinnot, aiemmat apurahat viiden viimeisen vuoden ajalta sekä jatko-opintoihin päätoimisesti käytetty aika myös viiden viimeisen vuoden ajalta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää aineen professorin tai työnohjaajan lausunto. 
Molempia apurahoja haetaan sähköisellä lomakkeella 19.4. mennessä. Hakulomake löytyy osoitteesta https://fi.surveymonkey.com/r/Apurahat2016
Mahdolliset liitteet pyydetään lähettämään kirkollishallituksen sähköpostiin kirkollishallitus@ort.fi
Päätökset apurahojen myöntämisestä tehdään kirkollishallituksen istunnossa 3.5.2016. Apurahan saajan tulee esittää kirkollishallitukselle vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä viimeistään kahden vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Mikäli kirkollishallitus ei saa selvitystä opintojen etenemisestä määräaikana, se voi johtaa apurahan takaisin perintään.
Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo
21.3.2016