Palmusunnuntai 20. maaliskuuta

Kirkkovuosi | 18.03.2016

Herran Jerusalemiin ratsastamisen juhla.

Lasaruksen lauantai ja palmusunnuntai muodostavat pääsiäisen esijuhlan. Lauantaina evankeliumitekstinä luetaan Johanneksen evankeliumin kertomus Herran ystävän Lasaruksen kuolleista herättämisestä (Joh. 11:1-45). Sunnuntain evankeliumi (Joh. 12:1-18) kertoo kuinka Maria voiteli Jeesuksen jalat Nardus-öljyllä Betaniassa ja kuinka Herra seuraavana päivänä ratsasti Jerusalemiin kansanjoukkojen ottaen hänet vastaan palmunoksin ja huudoin ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!”.Lasaruksen lauantaina ja palmusunnuntaina lauletaan troparia: ”Vahvistaaksesi uskoa yleiseen ylösnousemukseen, Sinä oi Kristus Jumala, kärsimyksiesi edellä herätit kuolleista Lasaruksen. Sen tähden mekin lapsukaisten tavoin kantaen voiton merkkejä huudamme Sinulle, kuoleman voittajalle: Hoosianna korkeuksissa, siunattu olet Sinä, joka tulet Herran nimeen.”
Kun Jeesus oli teoillaan ja opetuksillaan ensin vakuuttanut opetuslapsensa siitä, että hän on ”Messias, elävän Jumalan poika” (Matt. 16:16), hän ilmoitti heille päämääränsä. Hänen oli ”mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista” (Matt. 16:21).
Pietari, joka oli apostolien johtajana vasta lausunut tunnustuksen, että Jeesus on Messias, ei voinut käsittää yllättävää käännettä. Hän sanoi: ”Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!” Jeesuksen vastaus Pietarille oli jyrkkä: ”Väisty tieltäni, Saatana! … Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!” (Matt. 16:22-23.) Pietari odotti voittoisaa Messiasta, eikä ollut vielä tajunnut, että kärsivä Vapahtaja voisi toteuttaa tämän odotuksen.
Olivatko Pietari ja muut opetuslapset sisäistäneet Jeesuksen päämäärän saapuessaan Jerusalemiin? Minkälaista kuningasta he odottivat, kun he tervehtivät Jerusalemiin saapuvaa Jeesusta sanoilla ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!” (Joh. 12:13)?
Jeesus hyväksyi apostolien ja kansan huudahdukset. Valitsemalla aasin ratsukseen hän halusi näyttää, että Sakarjan ennustus toteutuu hänen saapuessaan Jerusalemiin: ”Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.” (Sak. 9:9)
Opetuslapset ilmeisesti ymmärsivät, että Jeesus tällä tavoin myönsi olevansa tämä kuningas. Mutta ymmärsivätkö he, missä tarkoituksessa hän nyt saapui Jerusalemiin, kaupunkiin, joka oli pääsiäisen vieton kynnyksellä? Pääsiäisenä juutalaiset muistelivat sitä, miten Jumala oli vapauttanut Israelin Egyptin orjuudesta. Oliko juhlaan saapuvalla kuninkaalla mielessään kansan vapauttaminen Rooman miehitysvallasta, jota Pilatus edusti?
Jos opetuslapset ajattelivat näin, heillä oli ehkä mielessään Sakarjan saman ennustuksen jatko: ”Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista, sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti.” (Sak. 9:10)
On mahdollista, että opetuslapset odottivat Jeesuksen olevan voitollinen tässä mielessä. Kun hänet sen sijaan vangittiin, he ”kaikki pakenivat” (Matt. 26:56). Jeesuksen Messiaaksi tunnustanut Pietari tuli kieltämään hänet, jopa kolmesti.
Jeesus astuu nyt yksin, hylättynä, kohtaamaan ei ”Efraimin sotavaunuja” vaan ihmistä ja luomakuntaa synnin takia vankeina pitäneet vihollisvoimat ja itse kuoleman. Kuningas osoittautuu voittoisaksi – hän murskaa vihollisvoimat kuolemalla nöyränä valtiaana ristillä ja Jumalan Pyhä Henki herättää hänet, Jumalan Pojan, kuolleista.
Voittoisana kuninkaana Ylösnoussut pystyy täten antamaan ”kansoille rauhaa” ja ”hänen valtansa ulottuu … maan ääriin asti”. Me voimme – toisin kuin opetuslapset silloin – viettää palmusunnuntaita tietoisina siitä, miten asiat pääsiäisenä Jerusalemissa päättyivät. 
Sen takia myös yhdymme palmusunnuntaina kansan huudahduksiin: ”Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas!” Näin tervehdimme Kristusta pääsiäisen ilossa.
Pastori Mikael Sundkvist
18.3.2016