Kevään yhteishaku on käynnistynyt

Ajankohtaista | 16.03.2016

Ortodoksisen teologian opinnoista kiinnostuneet voivat valita kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta.

Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian koulutusohjelmaan otetaan tämän kevään yhteishaussa uusia opiskelijoita kaikkiin suuntautumisvaihtoehtoihin.Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto mahdollistaa sijoittumisen teologista asiantuntemusta vaativiin tehtäviin. Esimerkiksi ortodoksisen papin toimeen vaaditaan tutkinto tästä suuntautumisvaihtoehdosta. Opiskelu painottuu kieliin ja teologisiin aineisiin. Pääaineena voi olla eksegetiikka, kirkkohistoria, käytännöllinen teologia, systemaattinen teologia ja patristiikka tai uskontotiede. Opiskelemaan otetaan enintään yksitoista uutta opiskelijaa.
Opetusalan suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden ortodoksisen uskonnon ja yhden muun aineen opettajan työhön perusasteella ja lukiossa sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Opinnoissa suoritetaan teologisten aineiden ohella opettajan pedagogiset opinnot. Haettavana on viisi opiskelupaikkaa.
Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto antaa pätevyyden ortodoksisen kanttorin tehtävään. Musiikin ja teologian opintojen lisäksi opintoihin kuuluu myös vapaavalintaisia opintoja. Opiskelijat harjaantuvat tehtäviinsä seminaarin jumalanpalveluksissa. Suuntautumisvaihtoehtoon valitaan enintään kymmenen uutta opiskelijaa.
Kaikki yhteishaun kautta hakevat osallistuvat suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta valintakokeeseen, joka järjestetään Joensuussa Carelia-rakennuksen salissa C1 30.5.2016 kello 10.45-15.00, sali C1. Pääsykokeeseen tulee saapua ilman erillistä kutsua. 
Valintakokeeseen kuuluu aineistokoe ja kirjallisuuskoe. Valintakoekirjana on Pentti Laasonen, Novgorodin imu: miksi ortodoksit muuttivat Käkisalmen läänistä Venäjälle 1600-luvulla? (SKS 2005, 171s.). Muu materiaali – josta osa saattaa olla englanninkielistä – jaetaan koetilanteessa.
Kirkkomusiikin opiskelijat osallistuvat aineisto- ja kirjallisuuskokeen lisäksi seuraavana päivänä järjestettävään musiikkikokeeseen. Opetusalan suuntautumisvaihtoehtoon hakevista 13 hakijaa kutsutaan aineisto- ja kirjallisuuskokeen tulosten perusteella haastattelusta ja ryhmätilanteesta muodostuvaan soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään 10. kesäkuuta.
Kirkon ja kulttuurin sekä kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoihin voi hakea myös erillisvalinnan kautta. Tämä hakuväylä on tarkoitettu lähinnä niille, jotka ovat jo suorittaneet alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon. Uusia opiskelijoita otetaan kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehtoon tätä kautta enintään kolme ja kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehtoon kolme. Erillishaun hakuaika alkaa 13.4. ja päättyy 24.4. kello 15.
Yhteishaun hakuaika päättyy 6.4. kello 15.
Tutustu hakusivustoon osoitteessa www.teologiaaopiskelemaan.fi
Itä-Suomen yliopiston yhteishaun ja erillishaun hakuoppaat löytyvät osoitteesta hae.uef.fi.
Haku osoitteessa www.opintopolku.fi
Tietoa tiedekunnasta: http://www.uef.fi/filtdk/teologia/hae-opiskelijaksi
Ainejärjestö Pistiksen edustajat vastaavat mielellään kysymyksiin opinnoista ja vapaa-ajan mahdollisuuksista Joensuussa: pistis.ry@gmail.com, www.pistisry.fi
Ortodoksisen seminaarin toiminnasta ja asumisesta voi tiedustella puolestaan sähköpostitse osoitteesta  ort.seminaari@ort.fi. Seminaarin sivut löytyvät osoitteesta www.ort.fi/seminaari
Kuva: Maria Hattunen
16.3.2016