Ortodoksisuuden tutkijana -symposiumi 21.–22.4.2016

Tapahtuma | 03.03.2016
Tapahtuma alkaa
Tapahtuma päättyy

Ortodoksisuutta tutkitaan Suomessa useilla tieteenaloilla. Tutkimukset voivat keskittyä kokonaan ortodoksisiin aiheisiin tai koskettaa vain joltakin osin ortodoksisen kirkon traditiota: teologiaa, historiaa, kulttuuria, kansanperinnettä, kirkkotaidetta, musiikkia. Moni tutkija on kuitenkin yksinäinen omalla alallaan ja kaipaa tutkijayhteisöä.

Itä-Suomen yliopiston teologian osasto järjestää tänä keväänä Joensuussa symposiumin, joka avaa foorumin ortodoksisuuden tutkijoille alasta tai uskontokunnasta riippumatta. Tapahtuma on lajissaan ensimmäinen.

Kaksipäiväiseen symposiumiin kutsutaan esitelmiä, jotka esittelevät joko tehtyjä tai vasta tekeillä olevia tutkimuksia käytännönläheisestä näkökulmasta. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi tutkimusprosessiin, menetelmien valintaan, aineiston keruuseen, käyttöön ja säilytykseen, kohdattuihin haasteisiin ja niiden ratkaisuihin tai positioon tutkijana omassa yhteisössä (yliopisto, kirkko, yhteiskunta).

Tavoitteena on eri tutkimusalojen verkostoituminen ja käytännöllinen vertaistuki. 

Esitelmien pituus on 20 minuuttia ja niiden päätteeksi on varattu 10 minuuttia aikaa keskustelulle. Symposiumin kieli on (pääasiassa) suomi. Esitelmistä ei ole suunnitteilla yhteisjulkaisua. Osallistujat vastaavat matka- ja majoituskustannuksista itse.

Symposiumiin ilmoittaudutaan 31.3.mennessä sähköisellä lomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/13381/lomake.html

Lisätietoja: Pekka Metso (pekka.metso@uef.fi) tai Maria Takala-Roszczenko (maria.takala@uef.fi)

Kuva: RIISA Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

3.3.2016