Lapissa kokeillaan etäopetusta

Ajankohtaista | 22.02.2016

Seurakunnan pilottihankkeella tutkitaan verkko-opetuksen käyttömahdollisuuksia kirkon kasvatustyössä.

Lapin seurakunnassa käynnistyy huhtikuussa etäopetuksena toteutettava kurssi Kolttakulttuurin juuret. Lokakuuhun saakka jatkuvalle kurssille voivat osallistua kaikki aiheesta kiinnostuneet eri puolilta Suomea.
Kyseessä on pilottihanke, jolla selvitetään verkko-opetuksen käyttömahdollisuuksia paitsi Lapin seurakunnassa, myös koko Suomen ortodoksisen kirkon kasvatustyössä.
– Käsittääkseni kirkossamme ei ole aiemmin kokeiltu etäopetusta ainakaan seurakuntaopetuksen yhteydessä, toteaa kirkkoherra Jaakko Vainio.
Lapin seurakunnan alue kattaa noin neljänneksen Suomen pinta-alasta. Tämä on haaste, johon törmätään monilla seurakuntatyön osa-alueilla.
– Seurakuntalaiset ovat toivoneet, että aikuiskasvatusta olisi tarjolla säännöllisemmin myös niillä alueilla, joilla toimitetaan palveluksia vain 2-3 kuukauden välein. Nyt aiomme kokeilla, olisiko tämä toteutettavissa etäopetuksen keinoin.
Uusien toimintamuotojen kehittämiseen kehottaa myös kirkolliskokouksessa viime marraskuussa hyväksytty kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelma vuosille 2016–2020: ”Aikuiskasvatusta uudistamalla tavoitellaan entistä laajempaa aktiivisuutta. Toimintoja kehitettäessä huomioidaan kirkon jäsenten odotukset, ihmisten sitoutumistavoissa tapahtuneet muutokset (projektimaisuus vs. säännölliset tapahtumat) ja työelämän ajankäytölle asettamat rajoitukset.” 
Nyt käynnistyvällä Kolttakulttuurin juuret -kurssilla tutustutaan kolttasaamelaisten henkiseen ja hengelliseen kulttuuriin. Yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (SAKK) kanssa järjestettävän kurssin toteutuksessa hyödynnetään Adobe Connect -opetusjärjestelmää eli Moodle-oppimisalustaa. Samalla tutkitaan sosiaalisen median, yhteisöllisten oppimisalustojen ja mobiililaitteiden oppimiskäytön mahdollisuuksia.
– Valittu etäopetusjärjestelmä mahdollistaa sekä kuvien, videoiden että tekstien jakamisen, joten käyttöön voidaan ottaa hyvinkin monipuolista opetusmateriaalia. Samalla mahdollistuvat opetukseen osallistujien keskinäiset ryhmäkeskustelut sekä opetuksen kuunteleminen äänitteenä itselle parhaiten sopivana aikana, kertoo kurssin opettajana ja hankkeen vastuuhenkilönä toimiva rovasti Rauno Pietarinen. 
Opetus tapahtuu Ivalon seurakuntasalissa ja kurssilaiset osallistuvat opetukseen live-yhteydellä. Kokonaisuuteen sisältyy 20 etäopetustuntia ja 20 tuntia osallistujan omaa työtä.
– Ensimmäisellä opetuskerralla tutustutaan oppimisympäristöihin ja harjoitellaan niiden käyttämistä. Tekniset osallistumisvaatimukset ovat vaatimattomat: jokaisella osallistujalla tulee olla käytössä tietokone, internetyhteys ja headset eli niin kutsutut sankaluurit, kertoo Pietarinen. 
Kurssi alkaa Adobe Connect -opetusjärjestelmässä 7.4.2016 kello 12.15. Ilmoittautuminen kurssille alkaa maaliskuun alussa ja siitä sekä kurssin tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan erikseen.
Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Lapin ortodoksinen seurakunta
22.2.2016