Teologiaa opiskelemaan

Ajankohtaista | 02.02.2016

Pistis ry:n rekrytointikampanja on kerännyt kiitosta ja huomiota sosiaalisessa mediassa.

Ortodoksisen teologian opiskelu ei ole niitä ensimmäisiä asioita, joita opinto-ohjaaja osaa nuorelle suositella. Edes kristinoppileirin jälkeen oman seurakuntansa piirissä aktivoituneet nuoret eivät aina huomaa ajatella kirkkoa mahdollisena tulevaisuuden työnantajana.Itä-Suomen yliopistossa ortodoksista teologiaa opiskelevien ainejärjestö Pistis ry on osallistunut jo monena vuonna yliopiston opiskelijarekrytointiin. Tänä vuonna ainejärjestö toteutti kirkon ja yliopiston rahoituksella entistä monipuolisemman ja kunnianhimoisemman rekrytointikampanjan.
Kampanja pyrkii tavoittamaan potentiaalisia hakijoita useamman eri median kautta. Pääpaino on kuitenkin selvästi sosiaalisessa mediassa. Kampanjaan toteutetut videot julkaistiin ensimmäisenä Facebookissa, josta ne löytyvät yhteisöprofiilin ”Hae opiskelemaan ortodoksista teologiaa” alta. Videot ovat katsottavissa myös Youtuben kautta.
– Videoilla pyrimme kertomaan miksi teologian opiskelu on tärkeää ja mielekästä. Yksi videoista esittelee teologian opiskelun arkea, toisessa tarkastellaan kirkon toimintakenttää kirkon työntekijöiden näkökulmasta. Kolmas video tuo kirkon vetovoiman esiin huumorin keinoin, kertoo kampanjan toteutuksessa mukana ollut kirkkomusiikin opiskelija Markus Hänninen.
Tammikuun aikana yksi kerrallaan julkaistut videot ovat keränneet helmikuun alkuun mennessä jo tuhansia katsojia. Kaiken kaikkiaan Facebookin kautta on tavoitettu jo noin 5000 ihmistä.
Videoiden lisäksi työryhmä on tuottanut myös uudet nettisivut, joilta löytyy kaikki oleellinen tieto opintoihin hakeutumista varten. Varsinaiseen hakuprosessiin liittyvän informaation lisäksi sivuille on koottu sekä nykyisten opiskelijoiden että Joensuusta valmistuneiden, nykyisin kirkon työtä tekevien nuorten haastatteluja. 
Painettuakin materiaalia on tarjolla. Kampanjaesitettä toimitetaan sekä uskonnonopettajille että seurakuntiin ja luostareihin.
– Uskon, että suurin osa varteenotettavista hakijoista osallistuu jo nyt jollain tavalla oman seurakuntansa toimintaan. Jokainen voisi katsoa nyt ympärilleen ja miettiä, löytyykö omasta seurakunnasta joku sellainen henkilö, jota voisi kannustaa teologian opintojen pariin.
Yhteishaun hakuaika alkaa 16.3.2016 kello 8.00 ja päättyy 6.4.2016 kello 15.
Erillishaun hakuaika alkaa 13.4.2016 kello 8.00 ja päättyy 24.4.2016 kello 15.
Lisätietoa:
Opiskelijarekrytointikampanjan nettisivut: www.teologiaaopiskelemaan.fi
Itä-Suomen yliopiston yhteishaun ja erillishaun hakuoppaat: hae.uef.fi
Opiskelijahaku: www.opintopolku.fi
Facebook: Hae opiskelemaan ortodoksista teologiaa
 
Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Pistis ry
2.2.2016