Kajaani ja Nurmes yhteistyöneuvotteluihin

Ajankohtaista | 25.01.2016

Seurakuntaliitoksen edellytyksiä kartoitetaan Kajaanin seurakunnan aloitteesta.

Kajaanin ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuusto on päättänyt 9. tammikuuta pitämässään kokouksessa ryhtyä kartoittamaan edellytyksiä seurakuntaliitokselle Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan kanssa. Valtuusto on antanut asian selvittämisen seurakunnanneuvoston tehtäväksi. Kajaanin ortodoksisen seurakunnan jäsenmäärä oli 1.1.2016 yhteensä 1663 henkilöä.Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan valtuusto on käsitellyt asiaa 21. tammikuuta pitämässään kokouksessa ja nimennyt oman työryhmän tekemään selvitystyötä. Nurmeksen ortodoksisen seurakunnan jäsenmäärä oli 1.1.2016 yhteensä 1059 henkilöä.
Tässä vaiheessa kysymys on alustavasta kartoituksesta, jossa pohditaan mahdollisesta yhdistymisestä syntyviä hyötyjä ja haittoja.
Asiaa tullaan käsittelemään seurakuntien luottamuselimissä ensi syksynä neuvostojen ja työryhmän lausuntojen pohjalta. 
Selvitystyön käynnistämisen vuoksi Kajaanin ortodoksisen seurakunnanneuvosto on päättänyt 19. tammikuuta pidetyssä kokouksessaan esittää hiippakunnan piispalle, että äskettäin haussa ollutta Kajaanin seurakunnan kirkkoherran toimea ei täytetä ennen kuin  liitoskysymys on ratkaistu suuntaan tai toiseen. Pastori Reijo Marjomaa on antanut suostumuksensa toimia kirkkoherran tehtävien hoitajana toistaiseksi. Metropoliitta Elia päättää asian palattuaan lomalta, joka päättyy 29. tammikuuta.
Kuva: Suomen ortodoksinen kirkko
25.1.2016