Järjestökenttä kokoontui Helsingissä

Ajankohtaista | 20.01.2016

Yhteistyön suunnittelu jatkuu toukokuussa Valamon opistolla.

Kirkon suurimmat järjestöt Filantropia, Ortodoksisten nuorten liitto ONL ry ja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta PSHV ry kokoontuivat tiistaina Helsingissä. Päivän ohjelmaan osallistui videoyhteyden välityksellä myös Valamon opiston rehtori Katja Kareinen.Tavoitteena oli käydä läpi toimintaympäristön muutosten vaikutukset järjestöjen ja opiston toimintaan sekä kartoittaa ja ideoida yhteistyön mahdollisuuksia. Suurimmat yhteiskunnalliset muutokset vuoden takaiseen verrattuna ovat julkisten määrärahojen leikkaukset, asenneilmapiirin kiristyminen ja turvapaikanhakijoiden määrän huomattava kasvu.
– Elämme nyt kansanvaellusten aikaa, eikä liikkuvuus ole ainakaan vähenemässä, sillä niin paljon ihmisiä elää pakolaisuudessa, kuvaa maailmanlaajuista tilannetta Filantropian projektipäällikkö Minna Rasku.
– Kielten ja kulttuurien moninaisuus näkyy seurakunnissamme ja olisikin tärkeää, että samalla kun otamme vastaan ihmisiä olemme myös itse valmiita oppimaan ja antamaan kaikille tasavertaisen mahdollisuuden toimia paikallisyhteisöissä, sanoo PSHV:n toiminnanjohtaja rovasti Sergius Colliander.
Marraskuussa kokoontunut kirkolliskokous hyväksyi kirkon tavoite- ja toimintasuunnitelman, jonka kolme päälinjausta – lähetys, diakonia ja kasvatus – ovat keskeisesti läsnä järjestöjen työssä.
Kasvatuksen näkökulmasta tehtävää on paljon, eikä vähiten kouluissa annettavan uskonnonopetuksen murroksen vuoksi.
– On mietittävä, miten kirkon kasvatustyö ja uskonnonopetus järjestetään tulevaisuudessa, kun resursseja on rajallisemmin, ONL:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila pohtii.
Yhteistyön merkitys kirkon työn mielekkäälle toteuttamiselle ja arvokeskustelun mahdollistamiselle on suuri. Suunnittelutyötä jatketaan Valamon opistolla toukokuussa, jolloin työskentelyyn osallistuu myös ortodoksisen seminaarin johtaja Mikko Sidoroff.
Teksti ja kuvat: Riina Nguyen
20.1.2016