Diakoniatyössä tarvitaan sekä idealismia että realismia

Ajankohtaista | 14.01.2016

Tampereella ja Oulussa järjestettäviin pakolaistyön koulutuksiin ehtii vielä ilmoittautua mukaan. 

Koulutustilaisuus keräsi Joensuussa paikalle sekä kirkon työntekijöitä että vapaaehtoistyössä toimivia aktiiveja.
Miksi meillä on yhtäkkiä niin paljon turvapaikkaa hakevia ihmisiä? Media kertoo päivittäin rajan ylittäneiden määristä ja ihmiset ovat hämmennyksissä uuden tilanteen edessä. Hädänalaisia pitää aina auttaa, mutta mahtuvatko nyt tulleet ihmiset mielikuviin vähäisistä veljistä ja sisarista?
Turvapaikanhakijoiden kohtaaminen ja diakoniatyön voimavarojen jakaminen puhuttavat myös seurakunnissa. Kirkko järjestää tänä talvena seurakuntien diakoniatyössä toimiville aiheesta koulutustilaisuuksia, jonne ovat tervetulleita sekä seurakuntien työntekijät että vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat seurakuntalaiset.
Ensimmäinen, Joensuussa järjestetty koulutustilaisuus osoitti, että turvapaikanhakijoiden saapuminen on asettanut seurakunnille aivan uudenlaisia haasteita ja luonut näin myös tarvetta yhteiselle pohdinnalle.
- Uskon enemmän kasvojen voimaan kuin älyllisiin argumentteihin. Jos saisimme seurakuntalaiset kohtaamaan kasvoista kasvoihin turvapaikanhakijoita ja kuulemaan heidän tarinoitaan, tunnistamaan heissä oleellisesti samanlaisen ihmisen kuin me itse - sillä olisi suuri ennakkoluuloja murentava voima. Tämä on täysin mahdollinen luova haaste seurakunnille, miettii koulutuspäivään osallistunut isä Tuomas Kallonen Taipaleen seurakunnasta.
Samaa mieltä on myös ONL:n toiminnanjohtaja Maria Kauppila:
- Konkreettisina tekoina mikään ei vedä vertoja henkilökohtaiselle tuntemiselle ja sen vaikutukselle eli parasta lääkettä on aito tutustuminen turvapaikanhakijoiden ja kantasuomalaisten välillä. Tiedotusvälineillä ja somella on suuri vaikutus, ja sitä myöten vastuu siitä, mitä uutisoidaan ja miten.
Koulutuspäivän aikana käsitellään esimerkiksi niitä syitä, jotka saavat ihmisiä liikkeelle ja hakemaan turvapaikkaa maailman toiselta laidalta. Mielenkiintoista on pohtia myös auttamisen tapoja ja motiiveja. 
- Rahallinen tai muu välillinen avustaminen on eräällä tavalla helpompaa, mutta se voi jättää avustajan ja avustettavan toisilleen vieraiksi ja etäisiksi, arvioi isä Tuomas.
Osassa ortodoksisista seurakunnista työntekijät ja vapaaehtoiset lähtivät aktiivisesti liikkeelle heti syksyllä. He ovat keksineet uusia toimintatapoja ja saaneet uusia vapaaehtoisia innostettua mukaan toimintaan. Osassa seurakunnista on oltu odottavalla kannalla ja reagoitu tarvittaessa avustuspyyntöihin. Aihe herättää myös ristiriitaisia tunteita. Riittävätkö tekijät ja autetaanko nyt vain turvapaikkaa hakevia?
- Vapaaehtoistiimiin on löytynyt fantastisia tekijöitä, jotka ovat hyvin innostuneita asiasta ja keskenään samoilla linjoilla. Diakoniatyötoimikunnassa on puolestaan käyty jo moniäänisempää keskustelua diakoniatyön prioriteeteista eli yksinkertaistaen: omat vai muut. Olemme todenneetkin, että tällä hetkellä kaikkein tärkein toiminta-alue on asenneilmastoon vaikuttaminen.
- Sosiaalisessa mediassa kaverien kommenteista näkyy, miten maa jakautuu aiempaa selkeämmin äärioikeistohenkiseen, rasistiseen porukkaan ja toisaalta sitten hyvin – jopa liiankin – idealistiseen ja suvaitsevaiseen porukkaan. Itse koen olevani jossakin tuossa ja välillä, kokemus tuo realismia, kertoo Maria Kauppila.
- Myös vapaaehtoisten kentällä on ilmennyt jo rajumpaakin kritiikkiä turvapaikanhakijoiden jatkuvasta esillä pitämisestä. Vastaavasti vapaaehtoisilla on myös suurta auttamishalukkuutta. Katson että pitkällä tähtäimellä asian nostattama kitka sisältää hyvän kasvun siemenen. Esille nousevat kysymykset ovat tärkeitä ja paljastavia; ne sysivät meitä tuntemaan omaa itseämme ja haastamaan luutuneita ajattelun ja kokemisen tapoja. Helppoa se ei kyllä tule olemaan, lisää isä Tuomas.
Kirkon seuraavat koulutuspäivät aiheen äärellä pidetään Oulussa 21.1. ja Tampereella 27.1. Koulutustilaisuuksien käytännön järjestelyistä vastaa Filantropia. Vapaaehtoisille ja kirkon työntekijöille tarkoitettuun koulutukseen voi ilmoittautua osoitteessa filantropia@ort.fi. Kouluttajana on TM, pastori Timo Frilander. Frilander työskentelee Suomen Lähetyseurassa katastrofityön koordinaattorina.
14.1.2016