Kansainvälinen julkaisu ortodoksisen uskonnon pedagogiikasta

Ajankohtaista | 11.01.2016

Joulukuussa ilmestyneessä teoksessa käsitellään myös ympäröivän yhteiskunnan vaikutusta uskonnonopetukseen.

Ortodoksisen uskonnon pedagogiikasta on ilmestynyt alan ensimmäinen kansainvälinen konferenssijulkaisu. Julkaisun ovat toimittaneet Risto Aikonen Itä-Suomen yliopistosta ja Adrian Aleksandrov Sofian yliopistosta Bulgariasta.Teoksen artikkelit on kuultu esitelminä Bulgariassa kesällä 2014 järjestetyssä ortodoksista uskonnonopetusta käsitelleessä konferenssissa. Konferenssin järjesti Valamon luostarissa vuonna 2006 perustettu The Orthodox Christian Religious Education Association (OCREA) yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja Sofian yliopiston kanssa.
Julkaisun sisältö jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa professorit ja tutkijat tuovat esille menetelmällistä pohdintaa uskonnonopetuksesta ja opetuksen käytänteitä seurakuntatyössä. He esittelevät myös uusia pedagogisia sovelluksia opetusteknologian näkökulmasta. Toisessa osassa pääsevät ääneen opiskelijat. He tarkastelevat artikkeleissaan Raamatun kertomusten, kirkkoisien, vertausten ja ihmetekojen opetusta esimerkiksi päiväkoti-, koulu- ja seurakuntaympäristössä. Julkaisussa analysoidaan myös opetusmateriaaleja ja tarkastellaan uskonnonopetusta eri EU-maissa.
Teoksessa nousee kiinnostavasti esiin myös uskonnonopetuksen suhde ympäröivään yhteiskuntaan. Esimerkiksi jälkikommunistissa, ortodoksienemmistöisissä Bulgariassa ja Romaniassa uskonnonopetus hakee edelleen paikkaansa. Vahvan ortodoksiperineen omaava Kreikka on puolestaan joutunut sopeuttamaan kouluopetuksen opetussuunnitelmia uskontojen pluralismin edessä. Omalla tavallaan uniikkeina tapauksina esitellään myös menetelmien haasteita Yhdysvalloissa ja Suomessa.
Alkanut vuosi on OCREA:n 10-vuotisjuhlavuosi. Organisaation puheenjohtaja on uskonnonopetusosaston johtaja Anton Vrame Amerikan kreikkalaisortodoksisesta kirkosta. Varapuheenjohtajana toimii yliopiston lehtori Risto Aikonen Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastolta Joensuusta.
Risto Aikonen –Andrian Aleksandrov (Eds.) The Orthodox Christian Religious Education Association (OCREA). Methods of Teaching in Religious Education – Learning by Heart of by Experience? Proceedings of the conference held in Sofia, Bulgaria, June 17-21 2014. s.265. ISBN 978-954-92940-9-5.
Lisätietoja: Risto Aikonen Risto.Aikonen@uef.fi ja 02944 52521.
11.1.2016