Juuso Vola vihittiin diakoniksi

Ajankohtaista | 06.01.2016

Hiippakunnan käytännön mukaisesti diakoni Joosef Vola piti liturgiassa lyhyen puheen.

Metropoliitta Ambrosius vihki alidiakoni Juuso Volan diakoniksi Helenan vanhainkodin kirkkoon, teofanian juhlan liturgian yhteydessä, Uspenskin katedraalissa 6.1.Ohessa diakoni Joosef Volan liturgian yhteydessä pitämä puhe:
"Korkeasti pyhitetty esipaimen, Kristuksessa rakkaat isät, veljet ja sisaret,
Sana diakoni on lainaa kreikan sanasta διάκονος, joka tarkoittaa palvelijaa. Kristus itse ohjeisti apostoleja palvelijuuteen sanoen: ”Joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten palvelija.” (Matt. 20:27) Mutta ketä diakonin tulee palvella? Mikä on diakoniuden edellyttämä palvelutehtävä?
Diakonin toimintaa jumalanpalveluksen yhteydessä tarkasteltaessa käy ilmeiseksi, ettei diakoni ei ole liturgisesti itsenäinen toimija. Tätä kuvastaa jo se, että diakoniksi vihkiminen on sijoitettu jumalallisessa liturgiassa ehtoollislahjojen pyhittämisen jälkeen. Diakonin tehtävä ei ole edeskantaa tätä veretöntä uhria, vaan hänen tulee toimia jumalallisissa toimituksissa piispan tai papin avustajana, ja näin ollen Jumalan palvelijana.
Käsitellessään pappeuden kolmea astetta pyhä Simeon, Tessalonikan arkkipiispa, nimittää diakonia puhdistajaksi. Mitä hän tarkoittaa tällä? Pyhä esipaimen Simeon kirjoittaa seuraavasti:
"[Diakoni] puhdistaa ne, jotka lähestyvät, opastaa heitä ja avaa heidän mielensä, jotta he voisivat vastaanottaa pyhät mysteeriot: Ottakaamme vaari, hän sanoo, ja Se on viisautta, olkaamme vakaat ja Jumalan pelvossa ja uskossa lähestykää; ja edelleen hän kutsuu kansan rukoilemaan lausuen Rukoilkaamme rauhassa Herraa, ja Kumartukaamme Herran edessä. Nämä asiat puhdistavat kuulijat ja johtavat heidät valistukseen."
Näin ollen on pyhän Simeonin kirjoituksen valossa selkeää, että diakoni toimii paitsi piispojen ja pappien avustajana ja Jumalan tahrattomien salaisuuksien hartaana palvelijana, niin myös rukoilevan kirkkokansan avustajana ja palvelijana. Tämä palvelijuus ilmenee juuri siinä, että diakoni toimii kristityn kansan rukoukseen johdattajana ja esirukouksen sanalliseen muotoon pukijana
Vaikkakin diakonin tehtävät poikkeavat merkittävästi piispan ja papin tehtävistä, ei diakonius ole vähäinen pappeuden asteiden joukossa. Piispan omatessa pappeuden täyteyden ja pappien toimittaessa jumalallisia salaisuuksia piispan valtuuttamina, on diakonin osana palvella, avustaa ja edeskantaa rukousta. Tehtävien erilaisuudesta huolimatta on pappeus yksi, sillä pappeuden kolmiasteisessa mysteerissä vaikuttava Pyhä Henki on yksi. Apostolin sanoin: ”Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama.” (1. Kor. 12:4-5)
Diakoniksi vihittäessä annetaan armo Jumalan runsaan laupeuden vaikutuksesta niille, jotka ovat Hänelle otollisia. Sen tähden anonkin kyseisen armon, joka heikot parantaa ja puutteelliset täydelliseksi tekee, tekemään minut, kelvottoman, kätten päällepanemisen kautta arvolliseksi pappeuden sakramentin ensimmäiseen asteeseen, sillä "Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi, niin että Pyhä Henki uudisti meidät". (Tit. 2:11; 3:4,5)"
Vinjettikuva: Juha Roisko
6.1.2016