Valamon opisto tähtää verkkoon

Ajankohtaista | 05.01.2016

Rehtori Katja Kareinen haluaa kehittää opiston lähiopetuksen rinnalle toimivia verkko-opintokokonaisuuksia.

Valamon opiston rehtori Katja Kareinen.
Valamon opiston rehtoriksi viime toukokuussa valittu Katja Kareinen on koulutukseltaan teologian maisteri ja kasvatustieteiden kandidaatti. Hänellä on ortodoksisen uskonnon opettajan, luokanopettajan ja erityisopettajan pätevyys ja myös työkokemusta näistä kaikista. Lisäksi hänellä on rehtorin pätevyys.
Tänä vuonna 30 vuotta täyttävän opiston kehittämisen kannalta merkittävä tekijä saattaa olla myös se, että Kareinen ei ollut osallistunut yhdellekään Valamon opiston kurssille ennen rehtorin toimen vastaanottamista.
- Valamo on aina ollut minulle rakas paikka, mutta opiston kurssitarjontaan olen tutustunut ainoastaan esitteiden kautta. Myös opiston henkilöstö oli minulle entuudestaan vierasta, kertoo Kareinen.
Syyskuun alusta saakka opistoa on siis luotsannut rehtori, jolla on – ainakin jonkin aikaa – kykyä tarkastella toimintaa uusin silmin.
- Suomessa on useita samankokoisia opistoja ja myös kristillisiä opistoja on paljon. Kuten monet tietävät, Valamon opisto on maamme ainoa ortodoksinen kansanopisto. Siksi meidän on jatkossakin huolehdittava siitä, että ortodoksiseen kirkkoon ja kulttuuriin liittyvä opetustarjonta säilyy laadukkaana ja monipuolisena. Samalla meidän on kuitenkin pyrittävä myös uudistumaan ja kehittämään sekä asiakkaiden että kirkon tarpeisiin vastaavia palveluita.
Ortodoksisuus näkyy luostarin ympäröimän opiston kurssiohjelmassa vahvasti. Esimerkiksi ikonimaalausta ei voi opiskella yhtä tiiviisti, johdonmukaisesti ja laadukkaasti missään muualla Suomessa.
- Ikoniakatemiaa voisi kutsua opiston kruununjalokiveksi – siitä meidät tunnetaan. Omat ja vierailevat opettajat ohjaavat täällä vuosittain satoja maalareita. On ihmeellistä, kuinka taidokkaita jopa aloittelijat ovat, kun opettaja osaa ohjata heitä! Ja oppimisen ilo on tietysti aina hienoa katsottavaa, oli kyse sitten vasta-alkajasta tai mestarikurssille osallistuvasta maalarista.
Ikonimaalauskurssien rinnalla opiston menestystuotteisiin lukeutuvat myös ortodoksisuus tutuksi -kurssit, hiljaisuuden retriitit ja ortodoksiseen teologiaan perehdyttävät kurssit.
- Valamon luostari on ollut jo vuosikymmenien ajan eräänlainen ikkuna ortodoksiseen kirkkoon. Tänne on tultu sekä hiljentymään että tutustumaan aktiivisesti kirkon jumalanpalveluselämään ja ortodoksiseen kulttuuriin jo ennen opiston perustamista. On selvää, että ortodoksisesta kirkosta kiinnostuneet ja äskettäin kirkkoon liitetyt ihmiset muodostavat jatkossakin yhden opiston keskeisimmistä kohderyhmistä.
Valamon opistossa järjestetään myös järjestelmällistä koulutusta diakonin ja papin tehtäviin. Tämä koulutus on tarkoitettu niille oman toimensa ohella papin tai diakonin tehtävissä toimiville – tai näihin toimiin valmistautuville – joilla ei ole ortodoksisen kirkon toimiin valittavilta vaadittavaa teologin maisterin tutkintoa.
- Tämä on perehdyttävää koulutusta, joka ei anna pätevyyttä hakea kirkon toimiin. Siitä huolimatta kurssit ovat olleet hyvin suosittuja. Osallistujat ovat arvostaneet mahdollisuutta oppia lisää omasta palvelutehtävästään ja jopa ihmetelleet sitä, ettei tällaiseen koulutukseen osallistuminen ei ole pakollista, kertoo Kareinen.
Jatkossa Valamon opistolla tulee olemaan merkittävä rooli myös kirkon työntekijöiden jatko- ja täydennyskoulutuksessa. Koulutuksen käytännön toteutukseen osallistuu myös ortodoksinen seminaari.
- Päätös kirkon omien opintojen käynnistämisestä on jo tehty ja opintokokonaisuuksia suunnitellaan parhaillaan. Uskon, että opinnot saadaan käyntiin viimeistään ensi vuonna.
Kareisella on myös opetustarjontaan ja -tapoihin liittyviä haaveita.
- Haluaisin laajentaa opetustarjontaa entistä selvemmin nuorison ja perheiden suuntaan ilman, että se olisi pois nykyisiltä asiakkailta. Toinen selvä kehityskohde on verkko-opetus. Meillä on hieno henkilökunta ja erinomainen vierailevien opettajien verkosto. Kaikilla ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta mahdollisuutta tulla Valamoon opiskelemaan. Toivon, että jo muutaman vuoden sisällä voimme tarjota jonkin verran opetusta myös verkossa. Esimerkiksi katekumeeniopetusta voisi mahdollisesti täydentää verkko-opinnoilla.
Kursseja toteutetaan myös tilausperiaatteella.
- Jos asiakkaalla on koossa ryhmä ihmisiä, jotka haluavat perehtyä johonkin tiettyyn taitoon tai teemaan, niin me voimme rakentaa sen ympärille tälle ryhmälle räätälöidyn kurssin. Otamme mielellämme vastaan myös ideoita uusiksi kursseiksi.
Valamon opiston kevään 2016 kurssitarjontaan voi tutustua joko opiston sivuilla osoitteessa www.valamo.fi/opisto tai tilaamalla painetun esitteen sähköpostitse osoitteesta opisto@valamo.fi.
Esitteessä on esillä myös osa touko-joulukuussa 2016 järjestettävistä kursseista. Koko loppuvuoden kurssiohjelma julkaistaan viimeistään helmikuussa.
Teksti: Maria Hattunen
Kuva: Miro Järnefelt
5.1.2016